2019-11-26 07:00Nyheter

Länets nationella minoriteter i fokus den 5 december

Marjo Portin och Zarah Necksten på Litorina folkhögskola är glada för konferensen som ger eleverna en möjlighet att lära sig mer om minoriteterna. 
Foto: Johanna Parikka Altenstedt, Länsstyrelsen BlekingeMarjo Portin och Zarah Necksten på Litorina folkhögskola är glada för konferensen som ger eleverna en möjlighet att lära sig mer om minoriteterna. Foto: Johanna Parikka Altenstedt, Länsstyrelsen Blekinge

Snart ett år sedan skärptes lagen om nationella minoriteter. Nästa vecka den 5 december samlas länets representanter för minoriteterna, kommunala, regionala och statliga tjänstemän samt föreningar i länet på Litorina folkhögskola för att diskutera hur vi tillsammans ska uppfylla lagens krav på samråd, dialog samt skydd och stöd för de nationella minoritetsskulturerna och språken. 

Från och med 2019 ställs det skärpta krav  på myndigheter angående information på de nationella minoriteternas språk, men även om att informera om deras existens och inte minst skapa strukturell dialog med de som tillhör minoriteterna. Utöver rätten till sin kultur och sitt språk ska de också få rätt till inflytande och delaktighet i samhället på sina villkor. 

- Konferensen riktar sig mot kommuner t ex professionella inom socialtjänsten, skolan, kulturförvaltningen och rättsliga frågor. Vi behöver hitta ett sätt att skapa strukturerade dialoger och samråd i vårt län - låt oss börja nu, säger sakkunnig i nationella minoriteter vid Länsstyrelsen Blekinge, Johanna Parikka Altenstedt.

 


De nationella minoriteterna i Sverige är historiska minoriteter som funnits här i många hundra år. De har blivit en del av svenskt kulturarv. Samtidigt är kultur- och språkrättigheterna en del av mänskliga rättigheter och Sverige har garanterat ett skydd och stöd för dessa genom godkännande av Europarådets konvention om mänskliga rättigheter, samt FN:s deklarationer. Även via EU-rätten har de nationella minoriteterna sina rättigheter. I Sverige är de berörda grupperna judar (jiddisch), tornedalsfinnar (meänkieli), romer (romani chib), samer (alla dialekter) och sverigefinländare
(finska).


- Vi bjuder även in sakkunniga från vården samt från den ideella sektorn - och självklart representanter för de nationella minoriteterna själva för att reda ut begreppen bl a utifrån juridiken, förvaltningsansvaret, kultur och vård, berättar kursansvarig Marjo Portin på Litorina folkhöskola. Därför har skolan öppnat föreläsningarna på förmiddagen även för eleverna.

- På eftermiddag ska vi tillsammans jobba fram en modell för att upprätthålla den strukturella dialogen mellan minoriteter och majoritetssamhället som lagen numera kräver av varje kommun och län, säger kommunikationsansvarig Zarah Necksten på Litorina folkhögskola.

 

Programmet och streaming

Talare: Kerstin Börjesdotter, Hans Caldaras, Elina Majakari, Mirelle Gyllenbäck, Anna-Liisa Suvanto och Harry R:son Svensson. Görel Abramsson  och Viljo Kokko saknas på bild.

 

Välkomstord

09.00 - 09.15 Marjo Portin, Litorina Folkhögskola och Johanna Parikka Altenstedt, Länsstyrelsen Blekinge välkomnar. Fika och musik med Andy Davey studierektor på Litorina folkhögskola och Larissa von Bychelberg, stipendiat på Litorina folkhögskola.

09.15 - 10.00
Länsstyrelsen Blekinge: Varför måste alla i majoritetssamhället veta mer om de nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinländare, samer, och tornedalsfinnar?
Johanna Parikka Altenstedt, fil lic om lagen om nationella minoriteter:
"Mänskliga rättigheter och samhälleliga skyldigheter"

10.00 – 10.20  Mirelle Gyllenbäck, utvecklingsledare på Länsstyrelsen
Stockholm: "Om romsk inkludering - så arbetar staten med det."

10.20 - 11.00 Hans Caldaras, författare och musiker berättar med ord och musik om sin romska bakgrund och uppväxt i Sverige.

11.00 – 11.50 Key note speaker: Anna-Liisa Suvanto, forskare, Karolinska institutet och Omvårdsinstitutet:
"Nationella minoriteters erfarenheter, språk och identitet – vad kan vi lära oss idag?" 

Paneldiskussion

11. 50 – 12.30 Hur utvecklar vi de nationella minoriteternas kultur när vi inte ser vilka som bor här och alla har olika kulturer?
* Görel Abramsson, kulturstrateg, Region Blekinge
* Elina Majakari, rektor Axevalla folkhögskola och f d chef minspråk red SVT
* Kerstin Börjesdotter, präst i Svenska kyrkan och lärare
* Viljo Kokko, same, sverigefinne och svensk - ordför. av finska föreningen i Olofström
    Moderator Johanna Parikka Altenstedt


Lunch 12:30 – 13:15 Vegetarisk lunch som passar alla

13:15 - 13:35 Harry R:son Svensson: "Hur jiddisch blev nationellt minoritetsspråk i Sverige; språket som talats i Karlskrona sedan 1700-talet"

Workshop Modell Blekinge

13:35 – 13:45 Kan vi skapa en Modell Blekinge? Hur förvi  samråd och strukturerad dialog för att täcka områden inom skolan, omsorgen, samhällsservice med mera?

13:45 – 14.30 Processledd workshop i grupper utifrån kommunerna och minoriteternas behov

Några frågor som vi kommer att beröra är t ex:
* Hur hittar vi individerna som har rättigheter i vårt län?
* Hur inventerar vi språkkompetenser?
* I vilka frågor ska vi samråda?
* Vilken kompetensutveckling krävs pga. dessa frågor?
* Hur skapar vi mer egenmakt till nationella minoriteter i Blekinge?

14:30 – 15:30 Diskussion, sammanfattning och våra nästa steg!

Här finner du länken till streamingen av konferensen om du inte hinner delta.

Kontakt: Johanna Parikka Altenstedt 0725-087181, johanna.parikka.altenstedt@lansstyrelsen.se

 

PS. Länsstyrelsen Kronoberg organiserar ett seminarium om nationella minoriteter med skolfrågor i fokus den 11/12. Mer information: Karin Hopstadius, Jämställdhetsdirektör, telefon: 010 223 71 63    

 

 

 


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.