2020-04-21 12:52Pressmeddelande

Organisationer hjälps åt för att utbilda vårdpersonal

Patricia Skoglund och Hanna Björklund tillsammans med Madeleine Mosrati, lärare från Kunskapsförbundet Väst. 75 undersköterskor utbildas för att vårda covid-19-patienter. Madeleine Mosrati, lärare från Kunskapsförbundet Väst, är på plats för att undervisa i olika praktiska moment. Foto: Emma Bergman.

 

NU-sjukvården och Kunskapsförbundet Väst hjälps åt för att snabbt utbilda personal som behövs inom sjukvården. På NÄL pågår just nu två utbildningar där vårdlärare från Kunskapsförbundet hjälper till med undervisningen. Bland annat utbildas 75 undersköterskor för att vårda covid-19-patienter på intensivvårdsavdelningen.

Behovet av personal är stort inom sjukvården på grund av covid-19 och inom NU-sjukvården pågår utbildningsinsatser för att snabbt kunna sätta in både befintlig och nyrekryterad personal där behoven är som störst. För två veckor sedan tog Kunskapsförbundet Väst kontakt med utbildningsansvariga inom NU-sjukvården för att erbjuda hjälp med undervisningen.

- Eftersom Kunskapsförbundet har flera egna vårdutbildningar och personal med rätt kompetens såg vi en möjlighet att hjälpa till genom att låna ut ett antal av våra vårdlärare, berättar Jan-Erik Aronsson, förbundsstrateg på Kunskapsförbundet. NÄL nappade direkt och efter en vecka var våra lärare igång med undervisningen i sjukhusets lokaler.

Utbildningen sker inom flera områden. Bland annat utbildas 75 undersköterskor för att vårda covid-19-patienter på intensivvårdsavdelningen.

- Dessa 75 undersköterskor är enormt viktiga för intensivvårdsavdelningen. De är verkligen med och räddar liv, säger Johan Linder, utbildningschef och studierektor i NU-sjukvården.

- Vi har även lånat ut vårdlärare till Trollhättans stad som utbildar nyanställd personal som behövs inom äldreomsorgen och hemtjänsten. Vi ser också möjligheter att snabbt starta igång utbildningar inom andra områden där det behövs, förklarar Jan-Erik Aronsson.

I den här svåra och unika situationen behövs nya samarbeten och lösningar för att hantera behovet av personal inom vård och omsorg.

 

 För mer information, kontakta

Jan-Erik Aronsson, förbundsstrateg, Kunskapsförbundet Väst
jan-erik.aronsson@kunskapsforbundet.se

Johan Olofson, förbundsdirektör

Johan Linder, utbildningschef och studierektor, NU-sjukvården


Om Kunskapsförbundet Väst

Med cirka 3 000 elever som studerar på våra gymnasieskolor och närmare 3 000 studenter inom Vuxenutbildningen är vi en av Västsveriges största utbildningsanordnare.


Kontaktpersoner

Jan-Erik Aronsson
Förbundsstrateg
Jan-Erik Aronsson
Förbundsstrateg