2020-11-17 13:46Pressmeddelande

Kunskapsförbundets personal får extra kompensation på 5000 kronor

Johan Olofson, förbundsdirektör, Kunskapsförbundet VästJohan Olofson, förbundsdirektör, Kunskapsförbundet Väst

 

Tillsammans med löneutbetalningen i december får anställda i Kunskapsförbundet Väst en glad överraskning. En kompensation på 5000 kronor kommer nämligen att betalas ut till all månadsanställd personal.

För Kunskapsförbundet har pandemin inneburit stora omställningar i verksamheten. Under våren studerade alla elever på distans och under november och december har distansundervisning återigen införts på många utbildningar. Ekonomiskt sett innebär de här förändringarna att Kunskapsförbundet gör ett överskott i slutet av året. Det är alltså en del av det här överskottet som Kunskapsförbundets direktion har valt att ge till sin personal.

- Vi har påverkats mycket av pandemin och lärare och annan personal har fått göra stora omställningar i sitt arbete. Vi vill ge ett symboliskt tack och en liten kompensation för de fina insatser som gjorts av alla medarbetare, säger Maud Bengtsson, ordförande i Kunskapsförbundets direktion.

Kompensationen på 5000 kronor kommer att betalas ut till de personer som jobbat heltid under 2020 och är månadsanställda. Nyanställd personal eller personer som arbetat mindre tid under året, får en utbetalning som är relativ till hur mycket de har arbetat.

- Det har varit ett annorlunda år med nya och oväntade utmaningar. Våra medarbetare har hanterat det här på ett fantastiskt bra sätt och det känns roligt att vi kan ge dem den här symboliska kompensationen, säger Johan Olofson, förbundsdirektör.  

Johan förklarar också att överskottet inte kan användas till exempelvis utökning av personalstyrkan eftersom det innebär ekonomiska åtaganden under lång tid och ekonomin för de kommande åren kan bli tuffare än innevarande år.

 

 

--------------------------------------------

För mer information, kontakta:

Maud Bengtsson, ordförande Kunskapsförbundets direktion, 072-144 00 89, maud.bengtsson@kunskapsforbundet.se


Johan Olofson, förbundsdirektör Kunskapsförbundet, 070-162 95 50,
johan.olofson@kunskapsforbundet.se


Om Kunskapsförbundet Väst

Med cirka 3 000 elever som studerar på våra gymnasieskolor och närmare 3 000 studenter inom Vuxenutbildningen är vi en av Västsveriges största utbildningsanordnare.

Kontaktpersoner

Johan Olofson
Förbundsdirektör
Johan Olofson
Ordförande Kunskapsförbundets direktion
Maud Bengtsson