2013-01-11 10:34Pressmeddelande

Lilla Kulturama öppnar i Danvikstull!

null

Lagom till höstens skolstart öppnar dörrarna till "Lilla Kulturama Grundskola" i Danvikstull. Lilla Kulturama blir en filial till Kulturama Grundskola Hammarby Sjöstad och här kommer elever i årskurs 4 och 5 att gå. Från årskurs 6 flyttar eleverna över till Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad där de fullföljer sin skolgång till årskurs 9. 

– Det här innebär i första hand en unik möjlighet för oss att kunna erbjuda de yngre eleverna en mer sammanhållen och anpassad verksamhet i nya fina lokaler, säger Mikael Sköldmark som är rektor för Kulturama Grundskola Hammarby Sjöstad. Självklart tar vi med oss våra duktiga lärare till Lilla Kulturama.

Intresset för Kulturamas grundskolor med estetiska profiler ökar stadigt. Det är över tio år sedan skolan startade i Hammarby Sjöstad och 2008 startade Kulturama Grundskola Sundbyberg efter att kommunen aktivt sökt samarbete med Kulturama.

– Att gå en estetisk grundskola innebär en vardag som är varierad och stimulerande där kunskapen förmedlas på olika sätt. Alla ämnen integreras som kunskapsbärare vilket gör att alla ämnen är lika viktiga. Eleverna får arbeta med och utveckla alla sina sinnen vilket ökar intresset för lärande inom såväl de estetiska som de teoretiska ämnena, säger Helena Tydén, skolchef för Kulturamas skolor.

Huvudman för Kulturamaskolorna är Medborgarskolan Stockholmsregionen, en icke-vinstdrivande ideell förening.

Öppet Hus för Kulturama Grundskola Hammarby Sjöstad hålls 26 januari i Kulturamahuset på Virkesvägen 21. För dem som vill finns möjlighet att avsluta dagen med ett kort besök till de nya lokalerna i "Vita huset" på Alsnögatan 7 i Danvikstull.

För mer information
Mikael Sköldmark, rektor för Kulturama Grundskola Hammarby Sjöstad
08-505 900 00, mikael.skoldmark@kulturama.se

Helena Tydén, skolchef Kulturama
070-895 58 41, helena.tyden@kulturama.com

Fredrik Lindblad, VD Medborgarskolan Stockholmsregionen
070-868 15 35, fredrik.lindblad@medborgarskolan.se

Kulturama – Sveriges största center för estetiska utbildningar

Kulturama har funnits i drygt 30 år och består av fyra delar: Kulturama Grundskola, Kulturama Gymnasium, Kulturama Utbildningar och Kulturama Kurser. Kulturama erbjuder kurser och utbildningar inom dans, musikal, teater, sång, opera, musik, musikproduktion, foto, film och konst & design.

Huvuddelen av verksamheten är samlad i Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Sedan flera år tillbaka finns Kulturama även i Sundbyberg och till hösten 2013 öppnar ett teoretiskt gymnasium vid Odenplan i centrala Stockholm.

Kulturama är en egen enhet inom studieförbundet Medborgarskolan Stockholmsregionen.


Om Kulturama

Kulturama har funnits i drygt 40 år och består av fyra delar: Kulturama Grundskolor, Kulturama Gymnasium, Kulturama Konst- och kulturutbildningar och Kulturama Kurser. Kulturama erbjuder kurser och utbildningar inom dans, musikal, teater, sång, opera, musik, musikproduktion, foto, film och konst & design. Huvuddelen av verksamheten är samlad i Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Kulturama är en egen enhet inom studieförbundet Medborgarskolan i Stockholm.


Kontaktpersoner

Johan Adler
Skolchef
Johan Adler
Fredrik Engström
Utvecklingschef Kulturama
Fredrik Engström