2021-03-03 07:15Pressmeddelande

Stöd till över 300 företag när Krinova summerar 2020

- I spåren av pandemin är stödet för innovation och nytänkande viktigare än någonsin. Det är nya infallsvinklar på de utmaningar företagen möter som är vägen framåt, säger Christian Nyhlén, VD för Krinova Incubator & Science Park. - I spåren av pandemin är stödet för innovation och nytänkande viktigare än någonsin. Det är nya infallsvinklar på de utmaningar företagen möter som är vägen framåt, säger Christian Nyhlén, VD för Krinova Incubator & Science Park.

Krinova gav innovations- och utvecklingsstöd till över 300 företag under 2020.Tillsammans skapade företagen som fått stöd av Krinova 400 nya jobb under 2019 och hade en omsättningsutveckling på 40 % sett över en femårsperiodSyftet med Krinovas verksamhet är inte att gå med vinst utan att skapa tillväxt i de bolag som Krinova arbetar med.  

Krinova AB:s bolagsstämma 2 mars fastställdes bolagets årsredovisning. Omsättningen för 2020 landade på 22 miljoner kronor, vilket är en minskning framförallt till följd av de restriktioner som pandemin har inneburit för Krinovas mötes- och konferensverksamhet.

Projekten, som står för drygt 60 % av Krinovas omsättning, syftar till att ge stöd som ska lyfta enskilda företagare eller driva på branschutveckling. Totalt drev Krinova 18 projekt inom profilområdet mat – miljö – hälsa under 2020. Testbädd Balsgård är ett av dessa projekt där livsmedelsföretag fått möjlighet att testa potentialen för sina produkter på ett sätt som annars inte hade varit möjligt. Under det tvååriga projektet har drygt 50 företag använt testbädden och nått framgångar genom bl a nya produkter på marknaden, attraherat riskkapital, patentansökan och export. 

- I spåren av pandemin är stödet för innovation och nytänkande viktigare än någonsin. Det är nya infallsvinklar på de utmaningar företagen möter som är vägen framåt. Profilområdet Mat-Miljö Hälsa har en stark och ständigt ökande samhällsrelevans. Hållbara eller hälsomässiga lösningar har nära koppling till mat-och livsmedelsområdet och där är vi ännu bara i början av en spännande utveckling, säger Christian Nyhlén, VD för Krinova Incubator & Science Park.


Om Krinova Incubator & Science Park

Krinova driver nytänkande och skapar jobb och tillväxt. Det gör vi genom att omvandla samhällsutmaningar till innovationsprojekt, engagera företag, offentlig sektor och akademi i samverkan som leder till långsiktig och hållbar utveckling. Vi är en mötesplats för människor och idéer och erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till allt från företag som ännu befinner sig på idéstadiet till etablerade företag. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa skapar vi samarbeten och projekt på lokal, regional och internationell nivå. Under drygt tio år har vi drivit olika livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel. Krinova ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad och är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP).

Kontaktpersoner

Jonas Haak
Styrelseordförande Krinova
Jonas Haak
Christian Nyhlén
CEO Krinova Incubator & Science Park
Christian Nyhlén