2021-01-19 07:10Pressmeddelande

Samarbetsavtal ger möjligheter för innovationer med spets och höjd

Testbädd Balsgård är en unik tillgång som ger höjd och spets för innovations- och utvecklingsarbete för pumpbara livsmedel. Testbädd Balsgård är en unik tillgång som ger höjd och spets för innovations- och utvecklingsarbete för pumpbara livsmedel.

I en tid med allt snabbare och mer komplex utveckling av varor och tjänster får testbäddar en allt större betydelse för innovationer. Balsgård Foodtech, Högskolan Kristianstad och Krinova har tecknat ett avtal som gör Testbädd Balsgård till en resurs där entreprenörer, forskare, studenter och dryckesutvecklare kan arbeta enskilt eller mötas i gemensam utveckling för att förädla eller skapa nya drycker och livsmedel.

- Med detta initiativ tillgängliggör vi praktisk produktutveckling för forskare och mindre företag. Testbädd Balsgård är en unik tillgång som ger höjd och spets för innovations- och utvecklingsarbete för pumpbara livsmedel, säger Torben Olsson, business designer för Testbädd Balsgård och tidigare ansvarig för Krinovas Innovationsarena.

Testbädd Balsgård har under två år drivits i projektform av Balsgård Foodtech och Krinova. Målet har varit att tillgängliggöra testanläggningen för små och medelstora företags produktutveckling, men också att utveckla och paketera testbäddens erbjudande som en attraktiv resurs i det skånska innovationsekosystemet. Under dessa två år har drygt 50 företag använt testbädden, vilka nått framgångar genom bl a nya produkter på marknaden, attraherat riskkapital, patentansökan och export. Avtalet som nu är på plats mellan de tre parterna är en viljeyttring kring ett utökat samarbete för att utveckla ny kunskap, nya företag och skapa tillväxt.

Testbädd Balsgård kommer genom avtalet att ge praktiskt och teoretiskt produkt- och processutvecklingsstöd till entreprenörer, forskare samt enskilda studenter.  Samarbetet kring utbildning och forskning kan leda till idéer som knoppas av i företag eller att kunskapen som genereras går in i företag. 

- Jag är mycket nöjd att ett avtal nu är på plats. I förarbetet har vi identifierat flera nya möjligheter där samarbetet med Testbädd Balsgård kan fungera kvalitetshöjande för både utbildning och forskning vid olika fakulteter. På så sätt får lärare, forskare och studenter vid Högskolan Kristianstad nya ingångar för att växla upp sitt lärande och sina studier inom ramen för detta avtal, säger Viktoria Olsson, Samverkanskoordinator, mat och måltidsvetenskap.

 

Testbädd Balsgård
Verksamheten på Testbädd Balsgård har sedan november 2018 och fram till den 30 nov 2020 utvecklats och drivits gemensamt av Krinova AB och Balsgård Foodtech AB i projektform. Projektet har delfinansierats av medel från Länsstyrelsen, Kristianstad kommun, Region Skåne och Jordbruksverket. En testbädd (också kallad pilothall) är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer samverkar vid utveckling, test och av nya produkter, tjänster och processer.


Om Krinova Incubator & Science Park

Krinova driver nytänkande och skapar jobb och tillväxt. Det gör vi genom att omvandla samhällsutmaningar till innovationsprojekt, engagera företag, offentlig sektor och akademi i samverkan som leder till långsiktig och hållbar utveckling. Vi är en mötesplats för människor och idéer och erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till allt från företag som ännu befinner sig på idéstadiet till etablerade företag. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa skapar vi samarbeten och projekt på lokal, regional och internationell nivå. Under drygt tio år har vi drivit olika livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel. Krinova ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad och är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP).

Kontaktpersoner

Samverkanskoordinator, mat och måltidsvetenskap, Högskolan Kristianstad
Viktoria Olsson