2018-12-20 07:10Pressmeddelande

Ny satsning på Testbädd Balsgård för ökad innovationskraft hos dryckesföretag

För att stärka innovationskraften hos små och medelstora dryckes- och livsmedelsföretag görs nu en gemensam satsning av akademin, näringslivet och innovationsaktörer för att utveckla, tillgängliggöra och säkerställa testbädden på Balsgård som en långsiktig utvecklingsresurs.  

Satsningen av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Högskolan Kristianstad, Krinova Incubator & Science Park och Mårtensson Consulting AB, ska skapa bättre förutsättningar för fler företag att kunna utveckla nya innovativa dryckeskoncept och för nya företag att kunna startas. Satsningen skall tillgängliggöra och vidareutveckla verksamheten vid Balsgårds pilothall som en experimentverksamhet och unik testbäddresurs för Norden. Där det blir möjligt för entreprenörer, forskare, studenter och dryckesutvecklare att arbeta enskilt och mötas i gemensam utveckling över bolagsgränser, områden och discipliner. Högskolan Kristianstad blir med Gastronomiprogrammet, en spännande katalysator för innovation.

- Det är mycket positivt att denna verksamhet, som SLU utvecklat får en tydlig förankring i näringslivet. Med en privat aktör i samarbetet finns det nu bra förutsättningarna för forsknings- och utbildningssamverkan med en bransch som kännetecknas av många små företag. Detta bidrar också till förverkligandet av Sveriges och regionala livsmedelsstrategier, säger Nicholas Jakobsson, Senior Innovation & Business Advisor, SLU Holding.

Under de senaste åren har omsättningen inom den skånska dryckesbranschen ökat stadigt och ligger idag på flera miljarder. Dryckesindustrin spås fortsätta utvecklas och växa både nationellt och internationellt, särskilt inom kvalitetsprodukter som både ger smakupplevelser och bidrar till hälsa och välbefinnande. Enligt ”XTC World Innovation Panorama 2018” är dryckessektorn världens mest innovativa livsmedelsområde.  

- Med satsningen på Balsgård Foodtech vill vi vara med och skapa möjligheter för utveckling av nya drycker och ny teknik inom bl.a. livsmedelsindustrin. Detta kommer att kunna stärka Skåne och Sverige som en plats med starka traditioner inom dryckesproduktion och innovation. Vi har varit aktiva i mer än 20 år och ser idag en stark efterfråga av att ”tänka nytt” i branschen, säger Nils Mårtensson, VD, Mårtensson Consulting AB.  

Testbäddens placering i Balsgård, Kristianstad, i anslutning till SLUs växtförädling, i en nationellt betydande region för äpple och bär, ger den en unik position kopplat till kompetens kring odlings-, process- och kvalitetsaspekter. I Kristianstad finns också Krinova, Sveriges äldsta och största inkubator och science park med livsmedel som profilområde. Krinova verkar i hela Skåne och ingår i ett nationellt innovationsekosystem med inkubatorer och science parks i Sverige. Krinovas roll i satsningen, förutom att erbjuda utvecklings- och innovationsstöd till idébärare, entreprenörer och företag som vill nyttja testbädden, är att skapa en samverkansplattform mellan aktörer som ska verka för utvecklingen och etableringen av Balsgård som en nordisk testbädd. Detta finansieras i ett tvåårigt projekt av Länsstyrelsen Skåne genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Region Skåne och Kristianstads kommun.

Det nya testbädd-bolaget som bildas, Balsgård Foodtech AB, kommer att till största delen ägas och finansieras av Mårtensson Consulting AB med SLU Holding AB och HKR Holding AB som delägare. 

 

Om SLU
SLU utvecklar kunskapen om hur vi på ett hållbart sätt kan använda de biologiska naturresurserna på land och i vatten. På ett trettiotal orter över hela landet bedrivs utbildning, forskning och miljöanalys. De största campusområdena finns i Umeå, Alnarp och Uppsala. 
www.slu.se

Om Mårtensson Consulting
Mårtensson Consulting AB, med sin bas i Kristianstad, är ett ledande företag inom process, projektering, automation, idrifttagning och industriell IT. Sedan starten 1997 har företaget specialiserat sig inom livsmedels- och dryckesindustrin. Idag omsätter Mårtensson Consulting AB 42 miljoner och har dagligen uppdrag inom livsmedelsindustrin world wide. Företaget jobbar internationellt men har även en stark lokal förankring och bland kunderna finns de flesta aktörerna inom dryckesindustrin i regionen.
www.martenssonconsulting.se

Om HKR 
Högskolan Kristianstads mål är vara ett ledande lärosäte inom några av landets mest eftertraktade akademiska utbildningar, anpassade för framtidens arbetsliv. 60 program och 300 kurser, som kännetecknas av vetenskaplighet, forskningsanknytning och hög pedagogisk kvalitet. Ekonomprogrammet, Tandhygienistprogrammet, Magisterprogrammet i psykologi och Gastronomiprogrammet fått högsta möjliga betyg och rankas som bäst i landet i Universitetskanslersämbetets utvärderingar.
www.hkr.se

Om Krinova Incubator & Science Park
Krinova driver nytänkande och skapar jobb och tillväxt. Det gör vi genom att omvandla samhällsutmaningar till innovationsprojekt, engagera företag, offentlig sektor och akademi i samverkan som leder till långsiktig och hållbar utveckling. 
Vi är en mötesplats för människor och idéer och erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till allt från företag som ännu befinner sig på idéstadiet till etablerade företag. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa skapar vi samarbeten och projekt på regional och internationell nivå. Under drygt tio år har vi drivit olika livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel. Krinova är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP).
                                      www.krinova.se

 


Om Krinova Incubator & Science Park

Krinova driver nytänkande och skapar jobb och tillväxt. Det gör vi genom att omvandla samhällsutmaningar till innovationsprojekt, engagera företag, offentlig sektor och akademi i samverkan som leder till långsiktig och hållbar utveckling. Vi är en mötesplats för människor och idéer och erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till allt från företag som ännu befinner sig på idéstadiet till etablerade företag. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa skapar vi samarbeten och projekt på lokal, regional och internationell nivå. Under drygt tio år har vi drivit olika livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel. Krinova är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP).