2021-02-25 07:15Pressmeddelande

Ny portal ger stöd till nyanlända entreprenörer

Krinova har i tillsammans med partners tagit fram en kunskapsportal som ger stöd till nyanlända entreprenörer.Krinova har i tillsammans med partners tagit fram en kunskapsportal som ger stöd till nyanlända entreprenörer.

Under det senaste decenniet har Sverige och övriga Europa tagit emot stora flyktingströmmar. Att hitta jobb är en av de största utmaningarna nyanlända möter.  Därför är det viktigt att också kunna erbjuda ett bra stöd till nyanlända entreprenörer. Krinova har tillsammans med partners i Danmark, Cypern, Tyskland och Italien tagit fram en kunskapsportal som ska underlätta för affärsrådgivare att coacha nyanlända entreprenörer som vill starta företag.  

Finansiering, regelverk men också att hitta in till dem som erbjuder företagsstöd är bland de största utmaningarna när nyanlända entreprenörer får rangordna de svårigheter som man möter. Det visar de intervjuer med rådgivare och utrikesfödda entreprenörer som ligger till grund för kunskapsportalen.

Portalen är fri att använda för alla som jobbar med företagsstöd eller entreprenörer som vill starta företag. I utvärderingen som är gjord får portalen fyra på en femgradig skala av de entreprenörer som testat den. Portalen är helt på engelska och är uppbyggd i olika moduler med råd, tips och verktyg som är tänkt att använda som ett komplement till traditionell rådgivning.

- Vi behöver ta tillvara all utvecklingskraft i samhället och hoppas att kunskapsportalen ska få en bred användning. Kan vi förbättra stödet så att nyanlända entreprenörers fulla potential tas till vara och drivkraften kan användas till att utveckla företagsidéerna så är mycket vunnet. Det är också ett bra exempel på hur Krinovas internationella och lokala arbetsfält korsbefruktar varandra, säger Christian Nyhlén, VD för Krinova Incubator & Science Park. 

Kunskapsplattformen har tagits fram som en del av samarbetsprojektet MESI (Migrant Entrepreneurship for Social Inclusion) finansierat av Erasmus+, EU:s program för internationellt samarbete, som Krinova drivit tillsammans med partners i Danmark, Cypern, Tyskland och Cypern. Länk till kunskapsplattformen MESI.Om Krinova Incubator & Science Park

Krinova driver nytänkande och skapar jobb och tillväxt. Det gör vi genom att omvandla samhällsutmaningar till innovationsprojekt, engagera företag, offentlig sektor och akademi i samverkan som leder till långsiktig och hållbar utveckling. Vi är en mötesplats för människor och idéer och erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till allt från företag som ännu befinner sig på idéstadiet till etablerade företag. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa skapar vi samarbeten och projekt på lokal, regional och internationell nivå. Under drygt tio år har vi drivit olika livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel. Krinova ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad och är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP).

Kontaktpersoner

Christian Nyhlén
CEO Krinova Incubator & Science Park
Christian Nyhlén