2019-05-10 06:10Pressmeddelande

Norups Gård vinner Innovationspriset i Östra Göinge

Anne och Sven Norup får ta emot Innovationspriset i Östra Göinge.Norups Gård får Innovationspriset i Östra Göinge

Norups Gård är mer än ett vanligt lantbruk. Här står det cirkulära tänket och ett driv att hitta smarta lösningar i centrum. Det har gjort att man förutom det traditionella jordbruket också har ekologisk produktion, producerar biodiesel och biogas och har bland annat utvecklat biogasanläggningar och containerbaserat mejeri för kommersiellt bruk. Bara för att nämna något. 

-Lantbruket är kärnan i verksamheten. Vi har ett miljötänk och ett driv att hitta cirkulära lösningar.  Alla vi här är lösningsorienterade, det kan vara en av förklaringarna till utvecklingen av verksamheten, kommenterar Anne Norup som tillsammans med maken Sven driver Norups Gård.

Norups Gård har varit i familjens ägo i över hundra år. I dag är det två generationer som jobbar aktivt i företaget, som totalt har tio anställda.

-  Vi är glada att bli uppmärksammad med Innovationspriset. Det är en bekräftelse för alla oss som jobbar här, säger Anne.

Innovationspriset delades ut av Krinova Incubator & Science Park i samband med Göinge Afton den 9 april.

Motiveringen till Innovationspriset lyder: Med utgångspunkt i hundraårig lantbruksverksamhet, nyfikenhet, kreativitet och ett obändigt entreprenörskap har Norups Gård utvecklats till ett modernt och innovativt miljöföretag i dess rätta bemärkelse. Traditionellt lantbruk har vidareutvecklats och står idag på flera ben i teknikens framkant. Med utgångspunkt i den egna gårdens behov, förutsättning och utvecklingspotential har innovativa produkter och tjänster utvecklats och tagits till en både nationell och internationell marknad. Idag producerar och levererar Norups Gård bl.a. containerbaserade mejerier, biodieselanläggningar och biogasanläggningar. Energilösningar baserade på stirlingmotorn är nyare tillskott i produktfloran. Innovation och tillväxt i företaget har möjliggjorts genom ett entreprenöriellt företagande och ekonomiskt förankrad innovationstakt. 

Innovationspriset, som instiftats av Krinova, belönar innovativt företagande och idéer som visar hur nya möjligheter och kreativa lösningar kan omsättas i praktiken. Priset inriktas på idéer med hög innovationsnivå, kommersiell potential och hållbart företagande.

Norups Gård är även nominerade till Årets innovationspris 2019 i Skåne Nordost tillsammans med alla innovationspristagare i de övriga Skåne Nordost kommunerna.Om Krinova Incubator & Science Park

Krinova driver nytänkande och skapar jobb och tillväxt. Det gör vi genom att omvandla samhällsutmaningar till innovationsprojekt, engagera företag, offentlig sektor och akademi i samverkan som leder till långsiktig och hållbar utveckling. Vi är en mötesplats för människor och idéer och erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till allt från företag som ännu befinner sig på idéstadiet till etablerade företag. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa skapar vi samarbeten och projekt på lokal, regional och internationell nivå. Under drygt tio år har vi drivit olika livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel. Krinova ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad och är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP).