2020-09-07 05:51Pressmeddelande

Krinova får finansiering för fortsatt arbete med profilområdet mat

Kristianstads kommun har fattat beslut om fortsatt finansiering av Krinovas profilområde mat. Utöver sitt årliga verksamhetsstöd kommer Krinova få 1,5 miljoner kronor om året för arbete inom profilområdet mat. 

Sedan hösten 2017 har Krinova, som är Sveriges största inkubator och science park med mat som profilområde, en utökad finansiering från Region Skåne och Kristianstads kommun för att erbjuda innovations- och utvecklingsstöd till matföretagare i hela Skåne.

– Livsmedelssektorn är en stark och viktig del av Kristianstads kommuns näringsliv. Att stötta innovationskraften och utvecklingen kring mat och dryck är en prioriterad fråga för oss, säger kommunalråd Pierre Månsson. 

Matföretagare från hela Skåne med en vilja och drivkraft att växa och utvecklas har sökt sig till Krinova för att få stöd.  Företagen har visat en positiv utveckling både mätt i omsättning men också antal skapade nya jobb. 2018 blev avkastningen i form av ökade skatteintäkter fem gånger pengarna på de offentliga medel som investerats i Krinovas verksamhet. Avkastningen är ett resultat av den ökade omsättningen i företagen samt jobb som skapats i bolagen som fått stöd och därmed ökade skatteintäkter i form av bolagsskatt, sociala avgifter samt löneskatt.

- Det är viktigt med en långsiktig satsning för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete som regional nod för inkubation och innovation inom livsmedelsområdet, säger Nikolas Larsson, t.f. VD Krinova Incubator & Science Park.

Kristianstads kommun har fattat beslut om fortsatt finansiering och nu avvaktar Krinova besked från Region Skåne.Om Krinova Incubator & Science Park

Krinova driver nytänkande och skapar jobb och tillväxt. Det gör vi genom att omvandla samhällsutmaningar till innovationsprojekt, engagera företag, offentlig sektor och akademi i samverkan som leder till långsiktig och hållbar utveckling. Vi är en mötesplats för människor och idéer och erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till allt från företag som ännu befinner sig på idéstadiet till etablerade företag. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa skapar vi samarbeten och projekt på lokal, regional och internationell nivå. Under drygt tio år har vi drivit olika livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel. Krinova ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad och är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP).

Kontaktpersoner

kommunalråd, L, Kristianstads kommun
Pierre Månsson
  • 0733-13 64 13