2019-05-29 06:59Pressmeddelande

Krinova får 18 miljoner kronor för vattenrelaterade innovationer

Detta är ett av de första utvecklingsprojekten att använda vattentestbädden WISA, där konceptet är att den befintliga infrastrukturen med bl a Åhus Hamn, används som en ”verklig” testmiljö.Detta är ett av de första utvecklingsprojekten att använda vattentestbädden WISA, där konceptet är att den befintliga infrastrukturen med bl a Åhus Hamn, används som en ”verklig” testmiljö.

Krinova har tillsammans med partners, däribland Åhus Hamn, beviljats 18 miljoner kronor i ett 3-årigt projekt som ska bidra till en renare Östersjö. Genom testbädden WISA (Water Innovation System Amplifier) är målet att utveckla och testa ny teknik för att minska föroreningar genom dagvatten från hamnar och andra stora hårda ytor. 

Detta är ett av de första utvecklingsprojekten att använda vattentestbädden WISA, där konceptet är att den befintliga infrastrukturen med bl a Åhus Hamn, används som en ”verklig” testmiljö. Hamnen i Gdynia i Polen spelar också en roll i projekt tillsammans med respektive hamns lokala universitet.

Hantering av bulkprodukter är en utmaning för hamnar. Det pågår ett aktivt miljöarbete och det ställs allt högre krav på att minska mängden partiklar från bulken som går ut i dagvattnet. 

- I innovationsarbetet i projektet blir samarbete med olika företag och forskare centralt för att lösa utmaningar med dagvatten. I projektet har Krinova en samordnande roll kopplat till bl a testbäddsaktiviteterna, säger Charlotte Lorentz Hjorth, vd för Krinova Incubator & Science Park.

Åhus Hamn är en av södra Sveriges mest betydande bulkhamnadär djurfoder och gödningsämnen står för en stor del. Hamnen driver ett aktivt miljöarbete och ligger lång fram när det gäller hantering av bulkprodukter.

- För oss är samarbetet mellan hamnar, men också övriga näringslivet, mycket värdefullt för vår utveckling. Vi har ambitionen att ligga i framkanten genom test av ny teknik, säger Fredrik Åsare, vd för Åhus hamn.

Projektet är finansierat av Interreg South Baltic och partners i projektet är Åhus Hamn, EU kontoret Skåne Nordost, Klaipeda University, Gdansk University of Technology och Gdynia Hamn. 

För mer information: 
Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Incubator & Science Park, mobil 0708-291434
Fredrik Åsare, vd Åhus hamn, tel 044-28 86 01Om Krinova Incubator & Science Park

Krinova driver nytänkande och skapar jobb och tillväxt. Det gör vi genom att omvandla samhällsutmaningar till innovationsprojekt, engagera företag, offentlig sektor och akademi i samverkan som leder till långsiktig och hållbar utveckling. Vi är en mötesplats för människor och idéer och erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till allt från företag som ännu befinner sig på idéstadiet till etablerade företag. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa skapar vi samarbeten och projekt på lokal, regional och internationell nivå. Under drygt tio år har vi drivit olika livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel. Krinova ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad och är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP).