2020-09-09 10:55Pressmeddelande

Christian Nyhlén utsedd till ny VD för Krinova

Christian NyhlénChristian Nyhlén tillträder som ny VD för Krinova direkt efter årsskiftet.

Christian Nyhlén, Åhusbo och uppväxt i Kristianstad har utsetts till ny VD för Krinova Incubator & Science Park.  Christian tillträder direkt efter årsskiftet och ersätter då Nikolas Larsson som varit tillförordnad VD sedan maj i år.

Under de senaste tio åren har Krinova utvecklats till en kraftfull innovationsdrivande nod för regionen. Ett stort antal mycket kompetenta kandidater sökte tjänsten som ny VD. 

- Det har varit angenämt att ha så många erfarna, kompetenta och inspirerande kandidater med i processen.  Det som avgjorde att det blev Christian som nu får uppdraget är hans starka samverkans- och ledaregenskaper, samt hans förmåga att navigera i akademi, det offentliga och näringsliv, säger Jonas Haak styrelseordförande i Krinova AB. 

Christian är i dag Partner & Director på Mercuri Urval. Han har de senaste 20 åren arbetat med rådgivning till styrelser, företagsledningar och offentliga organisationer och har en gedigen affärs- och ledarbakgrund från näringslivet. 

- Krinova har ett unikt och attraktivt koncept som verkligen har framtiden för sig. Jag har under många år verkat i skärningspunkten mellan affärsutveckling och samhällsbyggande och sett kraften i att koppla ihop kunskaper, människor och organisationer. På Krinova finns en fantastisk plattform för att utveckla den kraften vidare. Jag ser fram emot detta spännande uppdrag och hoppas kunna bidra med den erfarenhet jag har från ett brett spektrum av branscher, både i nationella och internationella miljöer, säger Christian.Om Krinova Incubator & Science Park

Krinova driver nytänkande och skapar jobb och tillväxt. Det gör vi genom att omvandla samhällsutmaningar till innovationsprojekt, engagera företag, offentlig sektor och akademi i samverkan som leder till långsiktig och hållbar utveckling. Vi är en mötesplats för människor och idéer och erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till allt från företag som ännu befinner sig på idéstadiet till etablerade företag. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa skapar vi samarbeten och projekt på lokal, regional och internationell nivå. Under drygt tio år har vi drivit olika livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel. Krinova ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad och är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP).

Kontaktpersoner

Jonas Haak
Styrelseordförande Krinova
Jonas Haak
Christian Nyhlén
CEO Krinova Incubator & Science Park
Christian Nyhlén