2019-05-07 09:27Pressmeddelande

Betty Collin - en av Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer

Betty Collin en av Sveriges tio mest innovativa entreprenörer.Betty Collin en av Sveriges tio mest innovativa entreprenörer.

Stiftelsen ÅForsk har tillsammans med branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks, SISP, utsett Sveriges tio mest innovativa entreprenörer 2019. Betty Collin, en av de två grundarna till företaget MISO (Microbial Solutions), var en av vinnarna som tilldelades ÅForsk Entreprenörsstipendium om 200 000 kronor vardera vid Sveriges Innovationsriksdag i Karlskrona den 8 maj.

MISO har utifrån forskning inom mikrobiologi och med utgångspunkt från vildjäst, utvecklat en helsvensk och unik produkt för vinproducenter och bryggerinäringen. MISO:s koncept bygger på att isolera vilda jäststammar från naturen som kan användas av exempelvis vinproducenter och bryggerier.  Detta öppnar helt nya möjligheter att ta fram äkta lokalproducerad dryck i ordets sanna betydelse. 

- Det är en stor ära och en fantastisk bekräftelse. Det ger mig och Stina-Mina Ehn Börjesson, som är medgrundare av MISO, möjlighet att satsa mer på utvecklingen såväl av konceptet som företaget, säger Betty.

Betty Collin och Stina-Mina Ehn Börjesson, som båda står bakom MISO, har ett långt akademiskt förflutet och jobbar jämte företaget också som universitetslektor respektive universitetsadjunkt i mikrobiologi vid Högskolan Kristianstad.

MISO är ett av företagen på Krinovas Innovationsarena.Om Krinova Incubator & Science Park

Krinova driver nytänkande och skapar jobb och tillväxt. Det gör vi genom att omvandla samhällsutmaningar till innovationsprojekt, engagera företag, offentlig sektor och akademi i samverkan som leder till långsiktig och hållbar utveckling. Vi är en mötesplats för människor och idéer och erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till allt från företag som ännu befinner sig på idéstadiet till etablerade företag. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa skapar vi samarbeten och projekt på lokal, regional och internationell nivå. Under drygt tio år har vi drivit olika livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel. Krinova ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad och är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP).