2020-11-19 07:15Pressmeddelande

400 skapade jobb och 40-procentig omsättningsutveckling

Effekterna visar på summan av Krinovas verksamhet och är ett resultat av att verksamhetsområdena Mötesplats, Profilområde Mat-Miljö-Hälsa och Innovationsarena samverkar och skapar synergier.Effekterna visar på summan av Krinovas verksamhet och är ett resultat av att verksamhetsområdena Mötesplats, Profilområde Mat-Miljö-Hälsa och Innovationsarena samverkar och skapar synergier.

Under år 2019 skapade företagen som fått stöd av Krinova 400 nya jobb och hade en omsättningsutveckling på 40 % sett över en femårsperiod.  Detta är några av de siffror som presenteras i Krinovas Effektrapport för 2019, en rapport som beskriver effekterna av Krinovas samlade verksamhet.

Effekterna som presenteras i rapporten är summan av Krinovas tre verksamhetsområden och deras bidrag till företagsutveckling. Mötesplatsen med 28 000 besökare till 1 700 aktiviteter och över 100 företag som hyresgäster, Profilområdet Mat – Miljö - Hälsa med en projektomslutning på 75 miljoner kronor samt Innovationsarenan med ett inflöde av 70 nya företag 2019. 

- De effekter vi ser när vi summerar 2019 års Effektrapport är resultatet av tid och ett långsiktigt engagemang. Vi jobbar tillsammans med företagen för att skapa hållbar tillväxt. Stödet handlar om allt från kompetensförstärkning, skapa möjligheter för samarbeten och ge stöd i finansieringsfrågor. Helt enkelt att finnas där när företagen behöver oss, inte minst i tider som dessa, säger Truls Bretz, ansvarig för Krinova Innovationsarena och business designer.  

Krinova erbjuder stöd till nya och befintliga företag och effekterna av arbetet sker genom start av nya företag och tillväxt i befintliga. Varje offentligt investerad krona i Krinova under 2019 gav närmare fem gånger pengarna i avkastning ”Return on investments” (ROI). Avkastningen är ett resultat av den ökade omsättningen samt jobb som skapats i företagen och därmed ökade skatteintäkter i form av bolagsskatt, sociala avgifter samt löneskatt.

Krinovas Innovationsarena erbjuder inkubationsstöd till nya företag och innovationsstöd till växande företag. Stödet erbjuds till alla typer av företag i nordöstra Skåne med upp till 250 anställda, till livsmedelsrelaterade företag i hela Skåne och till studenter och forskare på högskolan. Innovationsarenan är finansierad av Kristianstads kommun, kommunerna i Skåne Nordost, Region Skåne och Högskolan Kristianstad.Om Krinova Incubator & Science Park

Krinova medskapar jobb och tillväxt. Det gör vi genom att vara bryggan som omvandlar samhällsutmaningar till innovationsprojekt. I samverkan med akademin engagerar vi både företag och offentlig sektor att växa och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi är en mötesplats för människor och idéer och erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till allt från företag som ännu befinner sig på idéstadiet till etablerade företag. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa skapar vi samarbeten och projekt på lokal, regional och internationell nivå. Under drygt tio år har vi drivit olika livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel. Krinova ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad och är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP).

Kontaktpersoner

Ansvarig Innovationsarenan, Krinova Incubator & Science Park
Truls Bretz