2018-12-20 15:24Pressmeddelande

10-års jubileum för Klimatallians Skåne Nordost

Sveriges äldsta klimatnätverk för företag, Klimatallians Skåne Nordost, fyller tio år. I nätverket samlas företag som arbetar aktivt med klimatfrågan och hållbar utveckling och som ser värdet av att dela kunskap och erfarenheter. 

- Klimatalliansen ger oss viktig omvärldsbevakning kring miljö och klimat, inte bara utifrån ett globalt och nationellt perspektiv utan även mer lokalt, säger Peter Neiderud, Director supply chain, quality and environment på The Absolut Company.

Peter representerar ett av de drygt 20-tal företag som är med i Klimatalliansen. Företagen kommer från olika branscher och är geografiskt spridda över nordöstra Skåne. 

Christer Karlsson, Miljö- och kvalitetschef på Lyckeby Starch AB och Lyckeby Culinar AB, menar att man genom nätverket fått inspiration och kunskap för genomförande av åtgärder med minskad klimatpåverkan. Under de 10 år som man varit medlemmar i nätverket har man minskat sin klimatpåverkan och energiförbrukning från produktionen.

Klimatalliansen startade på initiativ av Kristianstads kommun, en kommun med högt ställda klimatmål. Samarbetet med näringslivet är viktigt för att för att nå målen. Mixen av företag och ett nära samarbete med kommuner, högskola samt Krinova gör nätverket till en spännande grogrund för innovationer och nya samarbeten.

Klimatallians Skåne Nordost samordnas av Krinova Incubator & Science Park. Det är helt fristående och styrs samt finansieras av de medverkande företagen.


Om Krinova Incubator & Science Park

Krinova driver nytänkande och skapar jobb och tillväxt. Det gör vi genom att omvandla samhällsutmaningar till innovationsprojekt, engagera företag, offentlig sektor och akademi i samverkan som leder till långsiktig och hållbar utveckling. Vi är en mötesplats för människor och idéer och erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till allt från företag som ännu befinner sig på idéstadiet till etablerade företag. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa skapar vi samarbeten och projekt på lokal, regional och internationell nivå. Under drygt tio år har vi drivit olika livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel. Krinova är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP).

Kontaktpersoner

Utvecklingsledare Miljö
Karl-Erik Grevendahl