2023-05-24 06:30Pressmeddelande

Vi är på plats under Almedalsveckan

I år äger politikerveckan i Visby rum den 27/6 – 1/7 och vi är på plats, både med en egen programpunkt och som medarrangör. Som en del av Kultur i Almedalens program arrangerar vi i år ett samtal med titeln ”Hur ska politiken försvara den konstnärliga friheten?” torsdagen 29/6 kl 14:00 – 14:45 på Länsteatern, Bredgatan 10, Visby.

I Tidöavtalet har regeringen skrivit att principen om armlängds avstånd skall upprätthållas. Deras samarbetsparti Sverigedemokraterna vill däremot omdefiniera armlängdsprincipen vilket fått kulturministern att gå ut och försvara den, allt medan en rad debattörer och politiker, ja till och med filosofer, har bidragit till debatten.

I debatterna har samtidskonsten hamnat särskilt i skottgluggen. En del politiker har hävdat att både politiker och medborgare måste få större inflytande över till exempel den offentliga konsten. Och principen om armlängds avstånd har utmanats av politiker som vill detaljstyra programverksamhet eller ta bort misshagliga konstverk från väggar eller stadsrum. Detta är med andra ord en fråga som i högsta grad berör konstnärerna. I detta panelsamtal frågar vi några av våra folkvalda om hur de ser på den konstnärliga friheten och hur de anser att den ska försvaras.

Dessa deltagare är klara (fler tillkommer)
• Amanda Lind, Miljöpartiet, riksdagsledamot, ordförande i riksdagens kulturutskott
• Sebastian Jaktling, Socialdemokraterna, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun
• Sara Edström, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation
• Moderator: Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg på Konstnärernas Riksorganisation

Vår programpunkt i Almedalsveckans program:
https://program.almedalsveckan.info/event/view/68189

Hela programmet för Kultur i Almedalen:
https://www.kulturialmedalen.se/kultur-i-almedalen/program-2023/

Vi är också medarrangör till flera andra programpunkter och återkommer med mer information om dessa längre fram. Vi är på plats den 27-30 juni. Kontakta oss om du vill träffa oss och tala kultur- och konstnärspolitik!Om Konstnärernas Riksorganisation

Konstnärernas Riksorganisation företräder 3500 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. Vi arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor för bild- och formkonstnärer.


Kontaktpersoner

Jon Brunberg
Kulturpolitisk strateg och pressansvarig
Jon Brunberg