2023-02-01 07:00Pressmeddelande

Konstnärernas Riksorganisation på Folk och Kultur 2023

Text: Bättre avtal!, logga Konstnärernas Riksorganisation

På årets upplaga av det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur, den 8-11 februari i Eskilstuna, så arrangerar Konstnärernas Riksorganisation seminariet Bättre avtal! som handlar om vad vi kan göra för att få till bättre avtal i bild- och formbranschen. Samtalet äger rum fredag 10 februari kl 11.15-12.15 på Torget, Munktell Science park.

Vi har samlat representanter från några viktiga aktörer i bild- och formsektorn som på olika sätt deltar i avtalsförhandlingar eller arbetar med avtal, för att hjälpa oss att reda ut frågan vad som är ett bra avtal och bra avtalsförhandlingar, hur vi skapar bättre förutsättningar för goda avtal i branschen och blir av med de dåliga avtal som förekommer.

De som medverkar i samtalet är:
Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet
Anna Hyltze, Enhetschef utställningar och samlingar på Göteborgs konstmuseum
Katarina Renman Claesson, förbundsjurist på Konstnärernas Riksorganisation
Astrid Sylwan, bildkonstnär och ledamot av Konstnärsnämndens styrelse

Samtalet leds av Sara Edström, bildkonstnär och riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation samt Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg och pressansvarig.

Sara Edström medverkar också i samtalet Att bygga kulturliv i en samverkansmodell som ingår i en serie seminarier och samtal som arrangeras av nätverket Koalition för kulturdebatt torsdagen den 9 februari kl 14.30–17.30 i Munktellsalen, Hotel Bolinder Munktell. Konstnärernas Riksorganisation är en av medlemmarna i nätverket.

Dessutom medverkar tidningen Konstnärens chefredaktör Robert Stasinski i samtalet Politikerresidens – kunskapsupplevelse som leder till verklig förändring? som arrangeras av Konstepidemin den 8 februari 13.30-14.15 i Konsertsalen, Scenkonst Sörmland.
 
Vi möts i Eskilstuna!

 Om Konstnärernas Riksorganisation

Konstnärernas Riksorganisation företräder 3500 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. Vi arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor för bild- och formkonstnärer.


Kontaktpersoner

Jon Brunberg
Kulturpolitisk strateg och pressansvarig
Jon Brunberg
Sara Edström
ordförande i Konstnärernas Riksorganisation
Sara Edström