2022-02-09 06:00Pressmeddelande

Konstnärernas Riksorganisation på Folk och Kultur!

Konstnärernas Riksorganisation på Folk och Kultur! Foto fr.v. Jenny Hammar och Jann Lipka. Undre bild medsols ovan fr.v.: privat, Marti Manen, privat, privat, Geska Brecevic.

Nu startar det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur, som i år sänds helt digitalt! Konstnärernas Riksorganisation deltar med två programpunkter. Glöm inte att köpa biljetter till konventet!

Lansering av konstbranschen i siffror” sänds torsdagen 10/2 11.10-11.55. Konstbranschen i siffror, som ges ut av Konstnärernas Riksorganisation, är en återkommande rapport om den svenska konstbranschen som tidigare givits ut 2017 och 2019. Mot bakgrund av covid-19 och bild- och formkonstens ändrade förutsättningar under pandemin visar rapporten Konstbranschen i siffror 2021 på hur branschen har utvecklats under 2019 och 2020. På Folk och kultur presenteras rapporten av Maria Adenfelt, managementkonsult på Governo, som har författat rapporten, och Eva Månsson, verksamhetschef på Konstnärernas Riksorganisation. Foto fr.v. Jenny Hammar och Jann Lipka.

Dags att stärka bild och formkonsten” sänds fredagen den 11 februari kl 10.05-11.05
Vi har bjudit in företrädare för organisationer som representerar curatorer och utställningsarrangörer samt medarbetare i återstartsutredningen till ett samtal om hur bild- och formsektorn kan stärkas och utvecklas och om möjligheterna att enas kring en gemensam färdväg framåt.
Deltar gör Magdalena Malm, medverkande i utredningen Återstart för Kulturen, Marti Manen, Språkrör för nätverket Klister, Mariangela Méndez Prencke, Ordförande för Svenska Curatorföreningen och Sara Edström, riksordförande i Konstnärernas Riksorganisation. Moderator är Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg och pressansvarig på Konstnärernas Riksorganisation. Foto, ”Dags att stärka bild och formkonsten”: medsols ovan fr.v.: privat, Marti Manen, privat, privat, Geska Brecevic.

Ta del av hela programmet här:
https://folkochkultur.hypersay.events/

Här kan du köpa digitala deltagarpass:
https://folkochkultur.se/blogg/nu-kan-man-kopa-det-digitala-deltagarpasset/

 

 

 Om Konstnärernas Riksorganisation

Konstnärernas Riksorganisation företräder 3 400 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. Vi arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor för bild- och formkonstnärer.


Kontaktpersoner

Jon Brunberg
Kulturpolitisk strateg och pressansvarig
Jon Brunberg