2022-02-10 04:00Pressmeddelande

Konstbranschen i siffror 2021 lanseras på Folk och Kultur

Bilden är en visualisering. Bild omslag: Magnus Thierfelder Tzotzis ”1+1=3, 2019 skor (stl. 43)”, trä och sten. Från utställningen (som en fågel) på ELASTIC Gallery. Foto © Niklas Hansson. Inlaga: Vernissage på konstmässan Material, Mexico City.Bilden är en visualisering. Bild omslag: Magnus Thierfelder Tzotzis ”1+1=3, 2019 skor (stl. 43)”, trä och sten. Från utställningen (som en fågel) på ELASTIC Gallery. Foto © Niklas Hansson. Inlaga: Vernissage på konstmässan Material, Mexico City.

Den 10 februari 2022 presenterar Konstnärernas Riksorganisation rapporten Konstbranschen i siffror 2021 på det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur som i år sker digitalt. Rapporten beskriver tendenser och nuläge för försäljningen i konstbranschen utifrån aktuell statistik.

Läs eller ladda ner Konstbranschen i siffror 2021

– Det är svårt att få fram statistik för branschen men det är också otroligt viktigt att få underlag för att bättre förstå och se möjligheter till utveckling, säger Eva Månsson, verksamhetschef på Konstnärernas Riksorganisation.

Några av de uppgifter som framkommer i rapporten:

  • 2020 uppgick försäljningen av konst med följerätt på svenska auktionshus till 345 miljoner kronor, en svag ökning mot föregående år.

  • 2019 var nettoomsättningen för svenska gallerier och konsthandlare 811 miljoner kronor, den lägsta siffran sedan 2010. (Statistik för 2020 kommer i maj 2022.)

  • Cirka 200 000 svenskar är i dagsläget knutna till en konstförening, i de flesta fall genom jobbet. Konstföreningarnas inköp ökade från 50 miljoner kronor år 2018 till 58,2 miljoner kronor år 2019.

  • Offentlig sektor är en betydelsefull köpare av konst. Under 2020 uppgick inköpen av lös och beställd konst (för fast installation) till 200 miljoner kronor, enligt den inrapportering som konstnärer gjort till Bildupphovsrätt. Kommuner svarade för 60 procent av dessa inköp, regioner för 20 procent och stat/myndighet för en mindre andel.

  • Sverige exporterade år 2020 konst för ungefär 250 miljoner kronor, en svag ökning mot föregående år. Samtidigt importerade Sverige konst för cirka 460 miljoner kronor, en ökning med 72 procent mot 2019.

– Coronapandemin har påverkat konstmarknaden såväl som övriga samhället, men några entydiga effekter av pandemin är det för tidigt att utläsa i materialet, säger Eva Månsson, verksamhetschef på Konstnärernas Riksorganisation.

– Auktionsförsäljningen av konst, det vill säga andrahandsförsäljning, tycks klarat sig bra under coronapandemin. Men det går ännu inte att utläsa hur förstahandsförsäljning via gallerier och konsthandlare har påverkats. Vi ser förväntningar på att digitala plattformar ska ta marknadsandelar när det försäljning av konst eller, bättre upp, öka försäljningen, men vi tror att det är en utveckling som kräver längre tid, åtminstone när det gäller förstahandsförsäljning, säger Eva Månsson.

Konstbranschen i siffror har sedan 2017 publicerats vartannat åt. Innehållet i rapporten begränsas av den problematik som finns i att få fram officiell och aktuell statistik på området.

Försäljning redovisas för kategorierna gallerier och konsthandlare, auktionshus, till konstföreningar och till offentlig sektor. Dessutom noteras svensk export och import av konst. För försäljning via digitala plattformar saknas i dagsläget statistik. Där har Konstnärernas Riksorganisation i stället gjort en överblicksstudie samt uppföljande intervjuer. I dessa framkommer en bild av att pandemin har lett till längre beslutstider och större osäkerhet i inköpsprocesserna, åtminstone i början av pandemin.

Konstbranschen i siffror 2021 är skriven av Maria Adenfelt (managementkonsult på Governo) på uppdrag av Konstnärernas Riksorganisation.

Rapporten:
Läs eller ladda ner Konstbranschen i siffror 2021

Bilden är en visualisering. Branschrapporten finns i dagsläget bara i digitalt format. Bild omslag: Magnus Thierfelder Tzotzis ”1+1=3, 2019 skor (stl. 43)”, trä och sten. Från utställningen (som en fågel) på ELASTIC Gallery. Foto © Niklas Hansson. Inlaga: Vernissage på konstmässan Material, Mexico City. I bild Ola Gustafsson och Claes Nordenhake.Om Konstnärernas Riksorganisation

Konstnärernas Riksorganisation företräder 3400 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. Vi arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor för bild- och formkonstnärer.


Kontaktpersoner

Eva Månsson
verksamhetschef
Eva Månsson
Jon Brunberg
Kulturpolitisk strateg och pressansvarig
Jon Brunberg