2020-10-15 12:20Pressmeddelande

7 månaders krishantering för landets bild- och formkonstnärer.


http://www.kro.se/content/7-månaders-krishantering-för-landets-bild-och-formkonstnärer 

 

 


Om Konstnärernas Riksorganisation

Konstnärernas Riksorganisation företräder 3 300 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. Vi arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor för bild- och formkonstnärer.