2023-05-23 12:00Pressmeddelande

Småskaligt och storslaget på Smålandstriennalen

Det stora gungflyet, Amanda Cardell, 2023.Det stora gungflyet, Amanda Cardell, 2023.

Smålandstriennalen 2023
27 maj – 30 september 2023
Performanceverk i uråldriga Karnaberg, en konsthall i en trädgård i Diö och ett konstnärligt forskningsprojekt på en sopdeponi. Nu öppnar Smålandstriennalen som bjuder in, inte bara att uppleva, utan också delta i samtidskonsten.
– Vår främsta ambition är att skapa delaktighet och uppmuntra till samtal och
kunskapsutbyten, säger smålandsbördiga konstnären Johanna Billing, ordförande för nybildade Konstfrämjandet Småland och en av projektledarna.

Triennalen startar den 27 maj 2023 och pågår till slutet av september. Programmet bjuder på en mängd utställningar, projekt, workshops och performanceverk med fler än 60 medverkande konstnärer.

I Diö samarbetar konstnären Ella Tillema med lokalsamhället och skapar en konsthall i sin trädgård. I Marhult utropar Timo Menke ett “Naturkulturreservat” där konstnärer och forskare tillsammans med boende och bygdegårdar utforskar ett omdebatterat sopberg. Projektet Kojan på Österängen utforskar barns möjligheter till spontan lek i det offentliga rummet. Från Virserum utgår en samtalsturné som undersöker Smålands feministiska karta. Den mobila konstscenen Kulturvagnen ägnar sig åt uppsökande samtidskonstverksamhet på landsbygden. I en suggestiv performance vid mytomspunna Karnaberg från istiden sätts det kollektiva historieberättandet i nytt ljus.

Temat för triennalen, Små Land, syftar på att flera ”små länder” en gång slogs samman till ett gemensamt geografiskt område. Men det är fortfarande långt ifrån enhetligt: granplantager och urskogar sällskapar idag med lagerlokaler och mikrobryggerier. Röda stugor, kuststäder, inlandssamhällen, ängar och sjöar är en del av det vidsträckta landskapet. Det nya Småland är en plats där det urbana suset och tomhetens tystnad både kraftfullt och ljudlöst krockar. Små Land är en tematisk utgångspunkt som ska fungera som en igångsättare för att undersöka landskapets geografi och dess utmaningar idag och i framtiden.

​​– Småland är ett myller av små, självorganiserade konstplatser och etablerade institutioner som alla har nära band till sina lokalsamhällen. Vi vill sätta ljus på alla spännande arbetsmetoder och processer som pågår, säger Sara Hemmingsson som projektleder Smålandstriennalen tillsammans med Johanna Billing.

Alexander Rynéus, Berättelsemaskinen, 2023.

Alexander Rynéus, Berättelsemaskinen, 2023.

Utöver konstnärliga projekt och processer på okonventionella platser och konstscener, visas en rad större utställningar på Smålands konsthallar och konstmuseer i exempelvis Kalmar, Virserum, Boda, Växjö, Värnamo och Jönköping. Triennalen presenterar också ett filmprogram där bland annat David Torstenssons filmprojekt om väckelserörelsen sätter det politiska och religiösa arvet i Småland i ett nytt perspektiv.

Johanna Linder är ordförande för nybildade Konstfrämjandet Småland, som arrangerar triennalen:
​​– Smålandstriennalen är på många sätt en otraditionell och icke-hierarkisk triennal. Vi har velat lägga örat mot marken och lyssna till allt det storslagna som gror i den småländska myllan.

Smålandstriennalen 2023 är den första upplagan av ett återkommande samarbete mellan konstinstitutioner, konstaktörer och mindre föreningar. Konstfrämjandet Småland startades 2022 på initiativ av Vandalorum, Smålands Konstarkiv, Kalmar konstmuseum, Virserums Konsthall, Växjö konsthall, Österängens Konsthall och The Glass Factory i samarbete med Linnéuniversitetet. Huvudman för Smålandstriennalen är Konstfrämjandet Småland. Triennalen genomförs med stöd av Postkodstiftelsen, Kulturrådet, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg.

För mer information om utställningarna, medverkande och program, besök
Smålandstriennalens hemsida! Spana även in Smålandstriennalens konto på Instagram där de lägger upp nyheter!

 

Kontaktpersoner

Johanna Linder, ordförande i Konstfrämjandet Småland,
johanna.linder@osterangenskonsthall.se

Sara Hemmingsson, projektledare, sara.hemmingsson@kalmarkonstmuseum.se

Madeleine Petersson, kommunikatör, madeleine.petersson@kalmarkonstmuseum.se ,0709–59 32 42


Om Konstfrämjandet

Konstfrämjandet arbetar med uppdraget ”konst för alla”. Vi ser konst som ett sätt att tänka om sig själv och samhället. Tillsammans med konstnärer, deltagare och våra medlemmar ger vi andra perspektiv på vår samtid. Vi producerar och sprider konst över hela Sverige, genom nya konstverk, utställningar, böcker och möten. Konstfrämjandet är en partipolitiskt obunden organisation som finns i hela landet och består av olika medlemsorganisationer och distrikt. Distrikten ser olika ut, men förenas i ett starkt konst- och samhällsintresse. Medlemmarna är olika folkrörelser, t ex studie- och fackförbund, och andra intresseorganisationer. Vi är övertygade om bildningens och konstens roll, och vill att alla ska ha tillgång till konst i ett jämlikt samhälle.

Kontaktpersoner

Madeleine Petersson
Kommunikatör, Konstfrämjandet Småland
Madeleine Petersson