2023-03-03 08:08Pressmeddelande

Lansering av SAK Silver Edition 2023

Silverdosor och bokmärke, SAK EDITION. Foto Björn StrömfeldtSilverdosor och bokmärke, SAK EDITION. Foto Björn Strömfeldt

Konstfrämjandets medlemsorganisation SAK presenterar stolt ett samarbete med Nutida Svenskt Silver. Nutida fyller 60 år och detta firar SAK genom att presentera två silversmeder, Helena Sandström och August Happ, och deras verk som SAK Silver Edition 2023.

Nutida Svenskt Silver grundades 1963 och föreningen vill bland annat sprida kännedom om konstnärligt arbetande silversmeder, med ambitionen att också visa på smedernas konstnärliga dialog med samtiden. Materialet silver är grunden men precis som konsten hela tiden omformuleras så har föreningens smeder ständigt utvecklat hantverket och nya idéer kring materialblandningar och teknik, hantverket är föränderligt.

De två smederna arbetar med både det stiliserade och organiska. Sandström låter naturen få evigt liv i nyponroslöv och de kan pressas mellan boksidor likt växter i ett herbarium, men de kan aldrig smulas sönder. De är individuella verk då hon tagit form från faktiska löv och pressat dessa i silvret, och inget löv är det andra likt. August Happ har skapat en till synes traditionell silverdosa men även han har med sitt fingeravtryck gjort att något flyktigt etsats fast, fingeravtrycket har blivit en permanent stämpel som inte kan suddas ut. Identitet, kropp, natur.

Verken lanseras 17 mars via Sveriges Allmänna Konstförening.

Silverlöv, Helena Sandström. Foto: Björn Strömfeldt

Sub Rosa, Helena Sandström. Foto: Björn Strömfeldt

Helena Sandström
Sub Rosa, 2023
Bokmärke i silver med invalsat mönster av nyponroslöv, tofs i silke
Varierande dimensioner, längd c:a 8 och 10 cm
10 unika
6 500 kr

Silverdosa, August Happ. Foto: Björn Strömfeldt

Mini me, August Happ. Foto: Björn Strömfeldt

August Happ
Mini me, 2023
Dosa i silver, trycksvarvad med tumavtryck
C:a 5 cm
10 unika
6 500 kr


Sveriges Allmänna Konstförening (SAK) är medlemmar i Konstfrämjandet och är landets äldsta och största allmänna konstförening med syfte att stödja samtidskonsten och väcka intresse för samtida konst. SAK Edition är konstverk i begränsad upplaga som tas fram tillsammans med Sveriges mest spännande konstnärer.


För mer information och pressbilder:
anna.hesselbom@konstforeningen.se
070 744 54 48

SAKs pressrum
Läs mer om Nutida Svenskt Silver här.


Om Konstfrämjandet

Konstfrämjandet arbetar med uppdraget ”konst för alla”. Vi ser konst som ett sätt att tänka om sig själv och samhället. Tillsammans med konstnärer, deltagare och våra medlemmar ger vi andra perspektiv på vår samtid. Vi producerar och sprider konst över hela Sverige, genom nya konstverk, utställningar, böcker och möten. Konstfrämjandet är en partipolitiskt obunden organisation som finns i hela landet och består av olika medlemsorganisationer och distrikt. Distrikten ser olika ut, men förenas i ett starkt konst- och samhällsintresse. Medlemmarna är olika folkrörelser, t ex studie- och fackförbund, och andra intresseorganisationer. Vi är övertygade om bildningens och konstens roll, och vill att alla ska ha tillgång till konst i ett jämlikt samhälle. I Konstfrämjandets pressrum delas händelser från den egna organisationen samt våra medlemmar.

Kontaktpersoner

Paulina Granat
Kommunikatör & producent
Paulina Granat