2023-02-15 07:00Pressmeddelande

Konstnärliga ledare utsedda för Luleåbiennalen 2024

Aude Christel Mgba och Bruno Alveis de Almeida. Foton av Nurudeen Olugbade, 2021 och Nonzuzo Gxekwa, 2022.Aude Christel Mgba och Bruno Alveis de Almeida. Foton av Nurudeen Olugbade, 2021 och Nonzuzo Gxekwa, 2022.

Konstfrämjandet Norrbotten är glada att kunna tillkännage Aude Christel Mgba och Bruno Alves de Almeida som konstnärliga ledare för 2024 års upplaga av Luleåbiennalen med arkitektur och konst som övergripande tema.

Mgba och Alves de Almeida har samarbetat sedan 2018 då de deltog i De Appel Curatorial Program i Amsterdam. De delar ett djupt intresse och erfarenhet av att inkludera olika offentliga platser som en förlängning av utställningsrummet.

Urvalsjuryn ser hur duon kan ge nya perspektiv på frågor som just nu formar regionen. Dessutom visar deras tidigare projekt på innovativa sätt att närma sig det platsspecifika och transdisciplinära, och sammankopplingar mellan det lokala och det globala. Båda curatorerna har tidigare utvecklat projekt som engagerat en bred publik i olika sammanhang och kulturer, i Nederländerna, Brasilien, Kamerun och andra platser.

Mgba och Alves de Almeida blir de första konstnärliga ledarna i biennalens historia som är baserade utanför Sverige.

  Vi känner oss otroligt glada över uppdraget som konstnärliga ledare för Luleåbiennalen 2024. Detta är en möjlighet för oss att sammanföra våra curatoriella praktiker inom vilka vi utforskat överbryggningen mellan institutioner och offentliga utrymmen på platser som São Paulo, Brasilien, Douala, Kamerun och Nederländerna. Vi känner oss starkt dragna till Norrbotten, en region som står inför en mångbottnad förändringsprocess. Järn från Kiruna bidrar till att resa stadiga byggnader världen över samtidigt som smältande glaciärisar höjer havens vattenyta och sköljer bort marken under jordens befolkning. Förgängligt byggda och naturliga miljöer kräver akut alternativa sociala och rumsliga relationer, från lokal till global nivå. Genom att förena konst, arkitektur, regionalt platsspecifika erfarenheter och tidigare generationers kunskaper ser vi Luleåbiennalen som ett utrymme för att utforska alternativ som växer fram ur ett föränderligt landskap, säger Aude Christel Mgba och Bruno Alves de Almeida, konstnärliga ledare för Luleåbiennalen 2024.

Luleåbiennalen 2024, med det övergripande temat arkitektur och konst, äger rum mellan 2 mars–26 maj 2024 och kommer därmed att sträcka sig över den period då den mest dramatiska förändringen i det norrbottniska landskapet sker – från att vara täckt av is och snö blir den till barmark. Förutsättningarna har undersökts i tidigare upplagor av biennalen genom att växla mellan sommar- och vinterutställning perioder, men aldrig under en enda biennal. Skiftet verkar särskilt viktigt för en biennal som handlar om förhållandet mellan arkitektur och samtidskonst, och lyfter fram relaterade aspekter av det sociala livet i både den offentliga sfären och hemmet.

Utifrån totalt 43 ansökningar valde juryn ut Mgba och Alves de Almeida, som blir de första konstnärliga ledarna i biennalens historia baserade utanför Sverige, för att bjuda in nya perspektiv på de frågor som just nu formar regionen. Mgba och Alves de Almeida har producerat projekt som engagerat publik i olika sammanhang och kulturer. Deras tidigare arbeten visar på innovativa sätt att närma sig det platsspecifika och transdisciplinära, samtidigt som de kopplar samman det lokala och globala.

–  Jag ser fram emot att följa de konstnärliga ledarnas arbete med nästa upplaga av Luleåbiennalen som kommer att erbjuda flera nya grepp. Biennalen kommer 2024 utöver att inkludera arkitektur i vid bemärkelse också sträcka sig ut i de offentliga rummen och ta plats under en ny del av året. En stor internationell samtidskonstsatsning som Luleåbiennalen blir en resurs som är viktig för både publik och utövare i regionen, säger Maria Ragnestam, verksamhetsledare för Konstfrämjandet Norrbotten.

___________________________________________________________

Juryn som bedömde ansökningarna till utlysningen av konstnärlig ledare för Luleåbiennalen 2024 bestod av:
Kieran Long, chef ArkDes
Bella Rune, konstnär
Katya García-Antón, chef Nordnorsk Kunstmuseum
Thomas Hämén, konstnär
Maria Ragnestam, verksamhetsledare Konstfrämjandet Norrbotten

___________________________________________________________

Biografier

Aude Christel Mgba (f.1991, Kamerun) är frilansande curator och konsthistoriker baserad både i Kamerun och Nederländerna.

Mgba engagerar sig i dekolonialitet genom forskningsprojekt och skapandet av plattformar som syftar till att transkribera, översätta och förkroppsliga förfäders kunskaper. Hennes curatoriska erfarenheter inkluderar samarbeten som ifrågasätter olika former för att skapa och visa konst, vilka tenderar att vara centrerade vid konstinstitutioner och konstutövare. Mgba är intresserad av samarbeten som sträcker sig bortom dessa rum, för att omfamna andra grupper.

2017 arbetade Mgba som assisterande curator för SUD2017, en internationell triennal av konst i det offentliga rummet, organiserad av doual'art, center för samtidskonst i staden Douala. Sedan 2019 har hon arbetat som med-curator för sonsbeek20->24, en internationell utställning i staden Arnhem, under den konstnärliga ledningen av Bonaventure Soh Bejeng Ndikung. Under 2010-2021 genomförde hon My learning is affected by the conditions of my life, ett forskningssymposium på uppdrag av ARTEZ Studium Generale. Här undersökte hon konstutbildning ur ett historiskt perspektiv genom att titta på Västafrika före och efter koloniseringen som exempel.

Bruno Alves de Almeida (f. 1987, Brasilien/Portugal) är curator och arkitekt baserad i Nederländerna, för närvarande curator för Jan van Eyck Academie, Maastricht, och lärare vid Designhögskolan i Eindhoven.

Alves de Almeidas praktik är rotad i transdisciplinärt tänkande och plats- och kontextspecificitet, vilket resulterar i projekt som svarar på aktuella frågor och verkar bortom vanliga former och utrymmen för presentation, produktion och upplevelse av konstnärlig praktik.

I São Paulo, Brasilien, har han lett utställningar och platsspecifika offentliga uppdrag som gett gensvar på viktiga urbana sammanhang och utvecklat korsningar mellan konst, arkitektur och urban teori. Genom uppdrag till begynnande och etablerade konstnärer, arkitekter och andra rumsliga praktiker låg dessa projekt till grund för att frigöra gränserna mellan utställningsrummet och det offentliga rummet. Projekten nådde en bred publik och vidgade diskussionen om angelägna sociopolitiska och urbana frågor.

I Nederländerna har Alves de Almeida haft ett nära arbete med en multidisciplinär grupp av konstnärer, designers, arkitekter, curatorer vid Jan van Eyck Academie och Design högskolan i Eindhoven. Hans projekt har utforskat verksamheten av konstnärliga praktiker inför socioekologisk nedbrytning och främjat korsning mellan konst, design, samhälls- och naturvetenskap som sammanflätar institutioner och beslutsfattare bortom kulturella sfärer.

___________________________________________________________

Luleåbiennalen, som är en av de äldsta biennalen i Skandinavien, hölls för första gången 1991. Biennalen var vilande från 2013 fram till 2018, då Konstfrämjandet tog över. Sedan 2022 är det distrikt Norrbotten som är huvudman för biennalen. Konstfrämjandet Norrbottens ambition är att skapa en biennal som betonar långsiktig hållbarhet genom att väcka engagemang och uppmuntra kreativt deltagande. Biennalen bjuder in lokalt och internationellt baserade utövare från ett brett spektrum av konstnärliga fält och uttryck för att bilda en samlingsplats i norrbotten.

Se mer av förra årets biennal på www.luleabiennalen.se
Läs mer om Konstfrämjandet Norrbotten på www.norrbotten.konstframjandet.se 

Pressträff
De konstnärliga ledarna är tillgängliga vid en pressträff den 23 mars kl 13:00 i Luleå Konsthall.

Vid frågor vänligen kontakta Konstfrämjandet Norrbottens kommunikatör josefine.ostlund@konstframjandet.se

Anmäl dig till Luleåbiennalens nyhetsbrev här.


Om Konstfrämjandet

Konstfrämjandet arbetar med uppdraget ”konst för alla”. Vi ser konst som ett sätt att tänka om sig själv och samhället. Tillsammans med konstnärer, deltagare och våra medlemmar ger vi andra perspektiv på vår samtid. Vi producerar och sprider konst över hela Sverige, genom nya konstverk, utställningar, böcker och möten. Konstfrämjandet är en partipolitiskt obunden organisation som finns i hela landet och består av olika medlemsorganisationer och distrikt. Distrikten ser olika ut, men förenas i ett starkt konst- och samhällsintresse. Medlemmarna är olika folkrörelser, t ex studie- och fackförbund, och andra intresseorganisationer. Vi är övertygade om bildningens och konstens roll, och vill att alla ska ha tillgång till konst i ett jämlikt samhälle.

Kontaktpersoner

Kommunikatör, Konstfrämjandet Norrbotten
Josefine Östlund