2018-10-11 17:06Pressmeddelande

Rolf Schock 2018: Prisceremoni och mingel med pristagarna inom arkitektur och design, logik och filosofi, matematik samt musik

Den 15 oktober delas 2018 års Rolf Schockpris ut på Kungl. Akademien för de fria konsterna. Årets pristagare är arkitekten och designern Andrea Branzi, logikern Saharon Shelah, matematikern Ronald Coifman, samt sopranen och dirigenten Barbara Hannigan.

Välkommen att delta i prisceremonin, mingla med pristagare och hedersgäster.

Rolf Schock ville med sina priser förena vetenskap och konst. Det är i hans anda som de tre akademierna Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Akademien för de fria konsterna och Kungl. Musikaliska akademien delar ut Rolf Schockprisen i logik och filosofi, matematik, de visuella konsterna och musik.

Prissumman uppgår till 400 000 kronor per prisområde, sammanlagt 1,6 miljoner kronor. Förmögenheten förvaltas av stiftelsen The Schock Foundation.

Prisutdelare under ceremonin är Prinsessan Christina, Fru Magnuson.

Tid: Den 15 oktober 2018, klockan 16.00. Mingel från klockan 15.15.

Plats: Hörsalen, Kungl. Akademien för de fria konsterna, Fredsgatan 12/Jakobsgatan 27c (hissa)

Anmälan: Anmälan görs senast fredag 12 oktober kl 16.00 till kajsa.waaghals@kva.se
För frågor om enskilda intervjuer, se kontaktuppgifter nedan.

2018 års pristagare:

De visuella konsterna

Rolf Schockpriset 2018 i de visuella konsterna tilldelas Andrea Branzi,

”för hans långa och betydelsefulla engagemang i diskussionen om staden, arkitektur och design. Som arkitekt, tänkare, skribent och filosof är han en av huvudpersonerna bakom italiensk radikal design och hur den formulerades efter modernismen. Genom Archizoom Associati, som han var med att grunda 1966, har han starkt bidragit till artikulerandet av arkitektur som kritik och teori. Projektet No-Stop City och begrepp som anti-design är fortsatt centrala i samtida arkitektur- och designkontext, kanske än mer idag än när de en gång utformades.”

För förfrågningar om intervjuer, kontakta Elisabeth Alsheimer Evenstedt, intendent, Kungl. Akademien för de fria konsterna, 070 625 06 20, elisabeth.alsheimer@konstakademien.se.

Logik och filosofi

Rolf Schockpriset i logik och filosofi 2018 tilldelas Saharon Shelah, Hebrew University of Jerusalem, Israel, och Rutgers University, USA,

”för hans enastående insatser inom matematisk logik, speciellt inom området modellteori, där hans klassifikation av teorier i termer av så kallade stabilitetsegenskaper har inneburit en omdaning av forskningsfältet inom denna disciplin.”

Var vänlig notera att Saharon Shelah inte deltar under prisutdelningen, men däremot kommer att finnas med via länk under prissymposiet 17 oktober.

För pressfrågor angående Saharon Shelah kontakta Kajsa Waaghals, tf pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, 070 878 67 63, kajsa.waaghals@kva.se.

Matematik

Ronald Coifman, Yale University, USA, belönas med 2018 års Rolf Schockpris i matematik,

”för hans fundamentala bidrag till ren och tillämpad harmonisk analys”.

För förfrågningar om intervjuer, kontakta Kajsa Waaghals, tf pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, 070 878 67 63, kajsa.waaghals@kva.se.

De musikaliska konsterna

Barbara Hannigan, kanadensisk sopran och dirigent, tilldelas Rolf Schockpriset 2018 i de musikaliska konsterna.

”Hannigan är en extraordinär och nyskapande artist med ett dynamiskt och intensivt förhållningssätt till den musik hon framför, ofta rent ekvilibristiska sceniska tolkningar, där hon själv oftast både ikläder sig rollen som sångsolist och dirigent samtidigt. Hennes repertoar spänner över ett imponerande fält, med en stor nyfikenhet på den nya musiken. Hon driver sedan ett flertal år också det unika mentorsprojektet Equilibrium Young Artists som riktar sig till unga nyblivna professionella musiker över hela världen”.

För förfrågningar om intervjuer, kontakta Anna Cronström, Kungl. Musikaliska akademien, 08 407 18 02, anna.cronstrom@musikaliskaakademien.se.

Mer information om priset och de öppna seminarier som ordnas i samband med prisutdelningen finns på:

www.kva.se/rolfschockprisen

Kungliga akademien för de fria konsterna, Konstakademien, grundades 1735 med ändamålet att främja utvecklingen av bildkonsten. Detta sker bland annat genom att bevaka området och föra konstens talan, förvalta samlingar, anordna utställningar samt främja utbildning och forskning genom nationella och internationella kontakter. Se vidare www.konstakademien.se.


Om Konstakademien

Konstakademien samlar konstnärer och arkitekter och verkar för att konsten och arkitekturen ges den vikt och det stöd som behövs för att fortleva och berika det svenska samhället. Nyckelorden är kunskap, oberoende och långsiktighet.