2022-03-24 07:00Pressmeddelande

Rem Koolhaas tilldelas 2022 års Rolf Schockpris i de visuella konsterna

Rem Koolhaas. Foto: Fred Ernst /med tillstånd av OMA.Rem Koolhaas. Foto: Fred Ernst /med tillstånd av OMA.

Årets Rolf Schockpristagare är arkitekten Rem Koolhaas, pianisten Víkingur Ólafsson, filosofen David Kaplan och matematikern Jonathan Pila. Rolf Schockprisen delas ut vartannat år och spänner över så olika områden som vetenskap, visuell konst och musik. De fyra pristagarna får dela på två miljoner kronor.

Rolf Schock var en färgstark person som intresserade sig för såväl logik och filosofi som bildkonst och musik under sitt liv. Vid sin död testamenterade han sin kvarlåtenskap till en stiftelse som sedan dess delat ut Rolf Schockprisen. Pristagarna väljs av tre svenska akademier: Konstakademien, Musikaliska Akademien och Vetenskapsakademien.

Schockprisen är ovanliga eftersom de belönar personer som är verksamma inom vetenskapen, men även utövare av de visuella konsterna och av musik.
Det är fascinerande med människor med den spännvidd och förmåga att se beröringspunkterna mellan till synes så olika områden som Rolf Schock hade. Vi är väldigt stolta över årets pristagare som har föreslagits av de tre akademierna.

Hans Ellegren, Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare
och ordförande i The Schock Foundation.

De visuella konsterna

2022 års Rolf Schockpris i de visuella konsterna tilldelas Rem Koolhaas, arkitekt från Nederländerna

för sitt långa engagemang och unika bredd som teoretiker och debattör av arkitekturens och stadsbyggandets förhållande till, och möjligheter inom, en global politisk kontext. Priset ges särskilt för att det teoretiska kombineras med en praktisk verksamhet som arkitekt, där varje gestaltad byggnad i sig, med hög och särpräglad kvalitet, uttrycker en större stadsbyggnadsmässig, kulturell och politisk idé.

Rem Koolhaas, född 1944, är en nederländsk arkitekt, teoretiker, debattör och provokatör.

Som ingen annan har han sedan tidigt 1970-tal varit i arkitekturens och stadsbyggandets centrum och till synes outtröttligt, med verk och texter, kommenterat samtiden.

Han började sin bana som journalist och manusförfattare, två inriktningar som påverkat även hans arkitektur där varje projekt, varje byggnad, i sig är ett uttalande om en större stadsbyggnadsmässig kulturell och politisk kontext.

Till hans mest betydande verk räknas KunstHal Rotterdam 1993 och brett uppskattade Seattle Public Library från 2004 samt hans ofta kritiserade CCTV:s huvudkontor i Peking färdigställt 2012. Han driver sedan 1975 kontoret Office for Metropolitan Architecture (OMA) grundat tillsammans med Madelon Vriesendorp, Elia Zenghelis och Zoe Zenghelis. Läs presentationen i sin helhet på Konstakademiens webbplats

Presskontakt:
Therese Sheats, kommunikatör Konstakademien
therese.sheats@konstakademien.se
070-224 01 47

Vikingur Olafsson. Foto: Ari Magg.

De musikaliska konsterna

2022 års Rolf Schockpris i de musikaliska konsterna tilldelas den isländske pianisten Víkingur Ólafsson

för sitt banbrytande och framgångsrika arbete med att utveckla och stärka den klassiska musiken. Ólafsson är en av vår tids mest kreativa och innovativa musiker. Med varje musikstycke skapar han en ny värld, som förmedlar såväl djup som briljans och som lämnar ett unikt avtryck hos lyssnaren.

Víkingur Ólafsson, född den 14 februari 1984, är en isländsk pianist. Han studerade vid the Juilliard School i New York under Jerome Lowenthal och Robert MacDonald, och tog även lektioner för Ann Schein.

Ólafsson har tilldelats många prestigefulla priser för sina inspelningar, såsom BBC Music Magazines Recording of the Year, och har flera stora samarbeten med tonsättare som Philip Glass och Daníel Bjarnason bakom sig. Han har framträtt som solist med världens främsta orkestrar, såsom Los Angeles Philharmonics och Sveriges Radios Symfoniorkester, och varit artist-in-residens vid bland andra Konzerthaus Berlin.

Ólafsson arbetar också framgångsrikt med att sprida klassisk musik till en vidare publik, bland annat genom samarbeten med isländska artisten Björk och som värd i isländsk television och BBC Radio 3.

Presskontakt:
Fredrik Wetterqvist, ständig sekreterare Musikaliska Akademien fredrik.wetterqvist@musikaliskaakademien.se
070-889 55 84

David Kaplan. Foto: Carla Richmond Coffing.

Logik och filosofi

2022 års Rolf Schockpris i logik och filosofi tilldelas David Kaplan, University of California, Los Angeles, USA

för hans bidrag till förståelsen av den roll den icke-språkliga kontexten spelar för naturliga språks semantik, för naturliga satsers logik och för övertygelsers natur.

David Kaplan är Hans Reichenbach Professor of Scientific Philosophy vid UCLA, University of California, Los Angeles, USA. Han har gjort banbrytande insatser för förståelsen av indexikala uttryck och den roll de spelar i språket. De innefattar bland annat pronomen som ”jag” och ”han”, demonstrativer som ”den där flickan” samt tidsadverbial som ”igår”. Meningen hos sådana uttryck är delvis beroende av sammanhanget i vilket de används.

För att beskriva deras roll utvidgade Kaplan ett ramverk inom modern logik som kallas möjliga världars-semantiken. I vanliga fall finns här två nivåer av språklig mening, men Kaplan visade att indexikaler kräver en tredje, mellanliggande nivå. På denna nivå uttrycks innehållet hos talares tankar.

David Kaplan visade också att nivån har en egen logik, som han valde att kalla The Logic of Demonstratives, och han utvecklade modell-teorin, det vill säga den formella semantiska teorin, för denna logik. Läs en längre vetenskaplig bakgrund

Presskontakt:
Eva Nevelius, pressansvarig, Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63

Jonathan Pila. Foto: Jessica Wynne.

Matematik

2022 års Rolf Schockpris i matematik tilldelas Jonathan S. Pila, University of Oxford, Storbritannien

för sina banbrytande arbeten om André-Oorts förmodan.

Jonathan Pila är en australisk matematiker vid Oxfords universitet. Han tog först sin kandidatexamen i Melbourne och doktorerade sedan vid Stanford 1988. Han hade därefter anställningar vid Columbia, McGill, Bristol och (som gästforskare) vid Institute for Advanced Study i Princeton innan han tog en längre paus från matematikvärlden för att arbeta i sin familjs företag.

Han är framför allt verksam inom diofantisk geometri, vilket är en gren av talteorin där man studerar diofantiska ekvationer med hjälp av algebraisk geometri. Jonathan Pila har på ett avgörande sätt berikat detta område genom införandet av metoder baserade på modellteori inom matematisk logik. Han har med dessa metoder, först tillsammans med Zannier, gett ett helt nytt bevis för en känd förmodan av Manin-Mumford. Han har därefter, delvis i samarbete med Tsimerman, lämnat viktiga bidrag till en ännu mer krävande förmodan av André-Oort.

Jonathan Pila har tidigare fått flera prestigefulla utmärkelser såsom Clay Research Award och Senior Whiteheadpriset från London Mathematical Society.

Presskontakt:
Eva Nevelius, pressansvarig, Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63

Om priset

Rolf Schock efterlämnade en stor förmögenhet vid sin bortgång 1986. I sitt testamente donerade han stora medel för att möjliggöra utdelandet av ett pris i sitt namn. Hans vilja var att Kungl. Vetenskapsakademien ska föreslå pristagare i logik och filosofi samt matematik, att Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) ska föreslå pristagare i en av de visuella konsterna och Kungl. Musikaliska Akademien i en av de musikaliska konsterna. Förmögenheten förvaltas av stiftelsen The Schock Foundation, som även formellt utser pristagarna. Prissumman är 500 000 kronor per prisområde, totalt två miljoner kronor. Årets prisceremoni kommer att hållas 24 oktober på Konstakademien.

Läs mer om Rolf Schock och om prisetOm Konstakademien

Konstakademien är den äldsta av Sveriges kungliga, nationella akademier, nära 300 år. Akademin bedriver en verksamhet med utställningar, program, samverkansprojekt och kafé.


Kontaktpersoner

Therese Sheats
Kommunikatör
Therese Sheats