2022-03-15 10:23Pressmeddelande

Öppnar lördag 19 mars

MATS BERGQUIST

rest

"Huvudparten av den utställning Mats Bergquist nu visar i de stora salarna på Konstakademien fanns också med i hans utställning rest i Milano för ett par år sedan.
I den tvåspråkiga (italiensk/engelska) katalogen till utställningen i Milano uppfattade man givetvis titeln rest som vila och som den musikaliska termen för paus, tystnaden mellan två toner. Om ordet rest har någon betydelse på italienska känner jag inte till, men på svenska är det ett mångfasetterat ord. Utmärkt att ge namn åt denna utställning.
Rest, som i att resa ett monument, ställa något upp, få något på fötter.
Eller, rest, någon har lämnat rummet."

Utdrag ur utställningskommissarie Gunnar Olssons text till utställningen 

> Klicka här för att läsa mer om utställningen

> För pressbilder klicka här

SPLIT ANIMAL
Joanna Lombard

"Frågan om identitet och ursprung har alltid intresserat människan, men i dagens värld där det fysiska jaget samsas med ett digitalt ”jag” har frågan blivit än mer mångbottnad och svår att greppa. Om modernismens konstnärer letade efter det autentiska och ursprungliga är utgångspunkten en annan idag. Det digitala jaget och dess upplevelser online är för många människor lika verkliga som det som sker på det strikt fysiska planet. Genom utställningen SPLIT ANIMAL (vars titel kom till konstnären i en dröm) närmar sig Joanna Lombard denna mångfacetterade tillvaro. Född i 1970-talets alternativa mylla inspireras Joanna Lombard av gruppterapeutiska metoder från sin barndoms kollektiv- boende, samtidigt som hon utforskar den digitala världens möjligheter till överskridande subjektiviteter och kollektivt varande."

Utdrag ur Sarah Guarino Werners text till utställningen

2019 mottog Joanna Lombard Konstakademiens utställningsstipendium ur Gerard Bonniers fond. Stipendiet omfattar en utställning vid Konstakademien, medel för att genomföra utställningen samt en utställningskatalog. 

> Klicka här för att läsa mer om utställningen

> För pressbilder klicka här

Hanna Zelleke Collin,

THE PERCEPTUALIST VIEW OF INTUITION
Hanna Zelleke Collin

"Sex landskapsmålningar fungerar som utgångspunkt för en undersökande måleripraktik där frågan om förhållandet mellan intuition och perception, materiell och abstrakt verklighet, är central. Med The Perceptualist view of intuition beskriver filosofen Elijah Chudnoff en syn på intuition som en kategori intellektuella perceptioner med gemensam fenomenologi."

Utdrag ur Hanna Zelleke Collins text till utställningen

Hanna Zelleke Collin tilldelades Bernadottestipendiet 2021. Stipendiet omfattar ett års ateljévistelse samt medel för att genomföra en utställning vid Konstakademien.

> Klicka här för att läsa mer om utställningen

> För pressbilder klicka här


Om Konstakademien

Konstakademien är den äldsta av Sveriges kungliga, nationella akademier, nära 300 år. Akademin bedriver en verksamhet med utställningar, program, kafé och samverkansprojekt.