2022-06-09 10:32Pressmeddelande

Ny Ständig sekreterare i Konstakademien

Elisabeth Alsheimer Evenstedt. Foto: Björn Strömfeldt / KonstakademienElisabeth Alsheimer Evenstedt. Foto: Björn Strömfeldt / Konstakademien

Elisabeth Alsheimer Evenstedt har valts till ny Ständig sekreterare i Konstakademien
(Kungl. Akademien för de fria konsterna). Ständiga sekreteraren är Akademiens högsta tjänsteman och leder arbetet vid Konstakademiens kansli. Hon efterträder Isabella Nilsson som varit Ständig sekreterare sedan juni 2017. Elisabeth Alsheimer Evenstedt kommer närmast från tjänsten som verksamhetschef i kulturhuset Ravinen, Båstad. Dessförinnan arbetade hon som intendent vid Konstakademien 2012-2020.

Jag är glad och stolt över möjligheten att återvända till Konstakademien. Tillsammans med erfarna och kompetenta medarbetare ser jag fram emot att förvalta den verksamhet som berikat Sveriges kulturliv sedan år 1735.

Elisabeth Alsheimer Evenstedt utbildade sig först till jurist vid Lunds universitet och arbetade under ett tiotal år som affärsjurist. Hon påbörjade därefter studier i konst- och kulturvetenskap vid Lunds universitet och har sedan dess varit verksam inom kultursektorn. Hon var intendent vid Wanås skulpturpark 1996–2008, med uppehåll för arbeten i USA som gästkurator 2001–03 vid Wellesley College utanför Boston, samt under 2005 vid Harvard Art Museums i Cambridge, Massachusetts. Åren 2008–11 var hon verksamhetschef för museum och konst vid Dunkers kulturhus och Kulturmagasinet i Helsingborg. Hon var 2011-2012 intendent för Thielska galleriet i Stockholm och arbetade 2012-2020 som intendent vid Kungliga Akademien för de fria konsterna i Stockholm. Under 2021–2022 var Alsheimer Evenstedt verksamhetschef för Ravinen – Ulla och Gustav Kraitz kulturstiftelse i Båstad.


Om Konstakademien

Konstakademien är den äldsta av Sveriges kungliga, nationella akademier, nära 300 år. Akademin bedriver en verksamhet med utställningar, program, kafé och samverkansprojekt.


Kontaktpersoner

Therese Sheats
Kommunikatör
Therese Sheats