2020-04-03 11:23Pressmeddelande

Michael Cedlind och Salad Hilowle tilldelas Bernadottestipendiet 2020

null

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Konstakademien varje år två stipendier för ett konstnärligt och/eller vetenskapligt projekt med konstområdet som utgångspunkt. I år har Bernadottestipendiet tilldelats Michael Cedlind och Salad Hilowle. 

MICHAEL CEDLIND, född 1986 i Stockholm, tog sin masterexamen i konst vid Konstfack 2019. Han har fil. kand i litteraturvetenskap vid Linköpings universitet och har studerat vid Akademin för konst, arkitektur och design i Prag. Hans projekt kretsar kring filmens förmåga att förmedla kunskap. Med utgångspunkt i tidig film, och tekniken för rörlig bild, reflekterar han över filmens funktion för minne och tänkande genom att tillvarata teori från litteraturens kompetensområde. Det reflekterar även musikens relation till rörlig bild samt filmens sociala roll i svensk folkkultur.

Motivering

Michael Cedlind har tilldelats Bernadottestipendiet för sitt konstnärliga arbete vilket drivs av en strävan av att kartlägga verkligheten realistiskt och sakligt. Michael Cedlind följer en tradition av pionjärer, såsom Dan Graham och Nam June Paik, där avfilmad kropp, rumslighet och populärkultur examineras och gestaltas. Men konstnären gäckar betraktaren med sitt påstående. Med utgångspunkt i sin lekfulla, taktila och egensinniga bearbetning av bild, ljud och text lockas betraktaren in i en av konstnären skapad verklighetsfilm.

SALAD HILOWLE, född 1986 i Gävle, tar våren 2020 sin masterexamen i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.Han har tidigare studerat vid Konstfack, Linköpings universitet och Glendale Community College, Los Angeles. Konstnären har under en tid studerat äldre målningar och skulpturer av människor med afrikansk diaspora i svensk konsthistoria. Genom research av bilder och texter om dessa personer vill Salad Hilowle i ett film- och fotoprojekt fördjupa och gestalta denna del av afrosvenskars vara inom konsten. I en akademisk ambition formuleras det konstnärliga projektet som vill samverka med de ingående akademierna för utveckling och vidarebearbetning av ämnet.

Motivering

Salad Hilowle har tilldelats Bernadottestipendiet för sitt arbete med att synliggöra människor med afrikanskt ursprung i svensk konsthistoria. I sina verk visar Salad Hilowle en lyhördhet för människan som letar sin identitet, sitt sammanhang och sin historia. Konstnärlig uttrycksvilja syns i metaforer som bortvända foton eller ansikten vilka gestaltar mänskliga tillstånd vilka berör på ett både universiellt och allmänmänskligt plan. I en akademisk ambition formuleras det konstnärliga projektet att utveckla, fördjupa och vidarebearbeta ämnet kring dubbla identiteter och tillhörigheter.


OM BERNADOTTEPROGRAMMET

Stipendier med syfte att bidra till möten mellan konstarter och tvärvetenskaplig utveckling

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Musikaliska akademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur. Programmet instiftades av de fem akademierna 2016 med anledning av H. M. Konungens 70-årsdag. Konungen är akademiernas beskyddare och förste hedersledamot. Syftet är att främja postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

Prisutdelningen skulle ha ägt rum på Kungliga Slottet den 22 april i närvaro av H.M. Konungen men är flyttad till hösten då de totalt tio stipendiaterna kommer att samlas tillsammans med företrädare för de utdelande Akademierna.


Om Konstakademien

Konstakademien samlar konstnärer och arkitekter och verkar för att konsten och arkitekturen ges den vikt och det stöd som behövs för att fortleva och berika det svenska samhället. Nyckelorden är kunskap, oberoende och långsiktighet.


Kontaktpersoner

Therese Sheats
Kommunikatör
Therese Sheats