2022-05-02 10:58Pressmeddelande

Kungen delade ut årets stipendier inom Bernadotteprogrammet

Kungen gratulerar Konstakademiens stipendiater Joakim Derlow och Aldo Zetterman. Foto: Björn Strömfeldt / Konstakademien Kungen gratulerar Konstakademiens stipendiater Joakim Derlow och Aldo Zetterman. Foto: Björn Strömfeldt / Konstakademien

Årets stipendiater inom Bernadotteprogrammet mottog diplom vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Slottet fredagen den 29 april. H.M. Konung Carl XVI Gustaf, som är de kungliga akademiernas beskyddare och förste hedersledamot, delade ut diplom till samtliga stipendiater.

Konstakademien (Kungl. Akademien för de fria konsterna) tilldelar två stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2022 var sitt stipendium om 120 000 kronor ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien.

Aldo Zetterman, som tog sin Masterexamen vid Kungl. Konsthögskolan 2019 och sedan tidigare har en Kandidatexamen vid Akademin Valand 2017, tilldelas stipendiet för sitt konstnärliga arbete där genom reproducerande metoder olika intresseområden undersöks. > Läs mer

Joakim Derlow, som tog sin Kandidatexamen i Fri konst vid Gerrit Rietveld Academie 2016, tilldelas stipendiet för sitt konstnärliga arbete inom projektet perception och kamouflage. > Läs mer

 

OM BERNADOTTEPROGRAMMET
Stipendier med syfte att bidra till möten mellan konstarter och tvärvetenskaplig utveckling

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Musikaliska akademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur. Programmet instiftades av de fem akademierna 2016 med anledning av H. M. Konungens 70-årsdag. Konungen är akademiernas beskyddare och förste hedersledamot. Syftet är att främja postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

Stipendiater utsedda av Kungl. Vitterhetsakademien
Magnus Bergman
Signe Gammelgaard
Eva-Charlotta Mebius

Stipendiater utsedda av Kungl. Musikaliska Akademien
Magnus Bunnskog
Susanna Leijonhufvud

Stipendiater utsedda av Svenska Akademien
Sven Olov Karlsson
Tim Berndtsson

Stipendiat utsedd av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Sophie Bønding
Sjamme van de Voort

Efter ceremonin i Bernadottebiblioteket hölls en mottagning där Kungen fick tillfälle att tala med stipendiaterna och företrädare för akademierna.

 

 


Om Konstakademien

Konstakademien är den äldsta av Sveriges kungliga, nationella akademier, nära 300 år. Akademin bedriver en verksamhet med utställningar, program, kafé och samverkansprojekt.

Kontaktpersoner

Therese Sheats
Kommunikatör
Therese Sheats