2022-06-16 06:10Pressmeddelande

Konstakademiens utställningsprogram hösten 2022

27 augusti – 1 oktober


Peder Josefsson
Sammanfogning

Stor retrosepktiv utställning med måleri av Peder Josefsson som spänner över tiden från mitten av 1970-talet fram till idag. 

Läs mer > 


Ida-Johanna Lundqvist
Spending time with ghosts

”Spending time with ghosts är en dikt i skulpturens form – tillägnad det som är och var, och till de som saknas. Utställningen rör sig genom historien. Dröjer sig kvar vid festonger, stilleben och ornament. På sjukhus och institutioner. Tar sig in i gravlundar och palats, gårdar, stugor och stall. Till metaforerna och symbolerna som berättar om människans försök att finna mening i det oundvikliga.”

Ida-Johanna Lundqvist

Läs mer > 


Karin Frostenson
Människor och Möten

"En utställning där människor, platser och tidsepoker möts och blandas.  Historien som mötesplats. Människan som berättelse; existensens skörhet, skönhet och utsatthet. Människan som många, och som enslig. Tiden som ett landskap. Den gamla sagan om gott och ont." 

Karin Frostenson

Läs mer >


Olof Thiel
KAPERLAK

"KAPERLAK presenterar 25 gestalter ur mitt undermedvetande projicerade på omvärlden och fångade med kameran. Bilderna av gestalterna är bearbetade digitalt för att återskapa känslan som fanns vid fotograferingen.

KAPERLAK = mörkertid (grönländska för de 3 månader om året då solen ej går upp)"

Olof Thiel

Läs mer > 


15 oktober – 19 november

När postmodernismen kom till stan

Idén till När postmodernismen kom till stan kommer ur två resonemang. En ny generation har tagit facklan vidare sedan millenieslutet. Det är dags att ge en glimt av vad som skedde under de turbulenta åren från slutet av 1970-talet och något årtionde framåt, något som inföll med introduktionen av begreppet postmodernism.

Utställningen är sammanställd av Carl Fredrik Hårleman, Lars Nilsson och John Peter Nilsson i samförstånd med konstnärerna.
Producent: Helen Karlsson, Konstakademien

> Läs mer


Debora Elgeholm
Jag fylldes av en obeskrivlig längtan

Genom ett personligt arkivmaterial undersöker Elgeholm svensk missionshistoria och sätter det i dialog med tidigare reseskildringar till Afrika, som bland annat Dr Livingstones upptäcktsresor.

Läs mer > 


Munish Wadhia
Osynliga sömmar

Utställningen “Osynliga Sömmar” är sprungen ur Munish Wadhias experimentella och tvärkonstnärliga relation till måleri. Han presenterar installationer där det psykologiska avståndet mellan det främmande och det bekanta kollapsar i en väv av samband.

Läs mer >


26 november – 14 januari

En katt bland hermerliner
- textil konst nu

En katt bland hermeliner är en grupputställning som visar ett urval av nio samtida konstnärer som på olika sätt arbetar med det textila materialet och dess tekniker.

Titeln, En katt bland hermeliner, syftar på en person som tagit sig in i en miljö där den inte är av lika fin härkomst som de övriga. Titeln syftar följaktligen på textil konst på platsen Konstakademien. Den hittills enda textila utställning på Konstakademin skedde för ungefär 100 år sedan och hade inte ens då Konstakademin som avsändare.

> Läs mer


Inger Bergström
Space Floating Through My Eyes

I utställningen Space Floating Through My Eyes undersöker Inger Bergström tygets förmåga att bära med sig berättelser, minnen och tid. Tillsammans med en mer formell blick – där materialets faktiska karaktär, dess färg och form, tar plats – byggs stora textila collage upp. Läs mer > 


Gideonsson/Londré
Dom vet inte vad dom gör

"Ursprungets bågar rör sig mellan skalle och pelvis. Den upprätta har alltid företräde, över de böjda cirkulerar gamarna. Segraren står ensam kvar bland de fallna. Ur vattnet steg berget och vi tvingades upp på land för att böjda ta oss fram och vifta på händer, vårt frigjorda gestikulerande med benen vadandes i gyttjan. Vi börjar om, en annan ursprungshistoria böjd över texten." 

Gideonsson/Londré

Läs mer > 


Om Konstakademien

Konstakademien är den äldsta av Sveriges kungliga, nationella akademier, nära 300 år. Akademin bedriver en verksamhet med utställningar, program, kafé och samverkansprojekt.


Kontaktpersoner

Therese Sheats
Kommunikatör
Therese Sheats