2018-03-21 09:01Pressmeddelande

Konstakademien visar 2017 års Bernadottestipendiater

null

Konstnärerna Marcus Matt och Nicklas Randau tilldelades Konst­akademiens stipendium inom ramen för Bernadotteprogrammet 2017. Nu visar Konstakademien resultaten av deras arbete i en utställning som pågår 24 mars till 29 april.

Bernadotteprogrammet är Konstakademiens, Musikaliska akademiens, Vitterhetsakademiens, Svenska akademiens och Gustav Adolfs-akademiens gemensamma stipendieprogram. Stipendierna ska ge forskare och yngre konstnärer, som avslutat högskoleutbildning, en möjlighet till fördjupning under högst ett år.

Konstakademiens stipendier inom ramen för Bernadotteprogrammet går till ett konstnärligt projekt, eller ett vetenskapligt projekt med konstområdet som utgångspunkt, och består av tillgång till en ateljé samt 120 000 kronor var ur Axel Hirschs fond.

– När akademien instiftades år 1735 var det för att främja utvecklingen av bildkonsten och vi vill med medverkan i Bernadotteprogrammet bidra till möten mellan konstarter och tvärvetenskaplig utveckling. Samtidigt får stipendiaterna möjlighet att utöka sina nätverk utanför det egna expertisområdet, säger ständig sekreterare Isabella Nilsson.

2017 års stipendiater har båda studerat måleri vid Östra Grevie folkhögskola och därefter tagit masterexamen från Konsthögskolan i Malmö. I motiveringen uppmärksammade juryn Marcus Matts förnyelse av måleriets inneboende visuella och poetiska kvaliteter. ''Med stor uppmärksamhet pågår en process där verk och målare talar växelvis till varandra'' hette det. Om Nicklas Randaus måleri sades att det ''mentalt och inombordsligt taktilt urskiljer tystnaden som vilar runt omkring […] det unika tillstånd som målaren pockande envisas med att övertyga dem som gömmer sig bakom texten om: det ordlöst innehållsliga.''.

Nu visar de upp det gångna årets arbete i en gemensam utställning i Salarna på Konstakademin.

Kungliga akademien för de fria konsterna, Konstakademien, grundades 1735 med ändamålet att främja utvecklingen av bildkonsten. Detta sker bland annat genom att bevaka området och föra konstens talan, förvalta samlingar, anordna utställningar samt främja utbildning och forskning genom nationella och internationella kontakter. Se vidare www.konstakademien.se.


Om Konstakademien

Konstakademien samlar konstnärer och arkitekter och verkar för att konsten och arkitekturen ges den vikt och det stöd som behövs för att fortleva och berika det svenska samhället. Nyckelorden är kunskap, oberoende och långsiktighet.