2019-01-10 16:30Pressmeddelande

Jenny Magnusson och Patrik Elgström skapar möte mellan fotografiets materialitet och skulpturernas realitet på Konstakademien

null

Utställningsstipendiaterna Jenny Magnusson och Patrik Elgström arbetar med skulptur respektive fotografi. Den 19 januari kl. 12 öppnar utställningen Skymmer och ser, som ingår i en serie utställningar och samarbeten kring den centrala tematiken i bådas konstnärskap – materialitet, rum och arkitektur. En undersökning av betraktarens och den egna rörelsen i relation till plats och ting.

Med titeln Skymmer och ser vill konstnärerna påvisa en aktivitet som är kopplade till bådas arbeten. Skymmer kan tala om något som är dolt. Där mening finns bakom det dolda. Avsaknaden av subjekt gör det mångtydigt i all sin enkelhet – är det något som skymmer, eller någon? Rent av jag själv? Ser talar om viljan att studera, att ge akt på detaljer. Samband och orsak. Att ge sig in i det materiella i materialet. Att se meningen i det som står framför. Bokstavligen. För Jenny Magnusson och Patrik Elgström är alltid rummet utgångspunkt för verkens tillblivelse och presentation. Verken görs alltid för den specifika platsen där de samverkar inbördes i mötet med arkitektur. De utställda verken bär alltid på en individuell berättelse som möts i rummet och något ytterligare uppstår. Författare Fredrik Nyberg bidrar med ett pågående textprojekt som tar sin utgångspunkt i Skymmer och ser. Det är en text som skrivs, som skrivs om och som då och då framförs i utställningsrummet.

I utställningen Skymmer och ser vill konstnärerna pröva och se vad händer i mötet mellan fotografiets materialitet och skulpturernas realitet.

Jenny Magnusson (född 1970) är utbildad vid Konsthögskolan Valand och Patrik Elgström (född 1966) vid Högskolan för Fotografi, båda verksamma i Göteborg. Tillsammans har de ställt ut på Galleri Jochen Hempel och Künstlerhaus Bethaninen, där Patrik Elgström var IASPIS-stipendiat 2014-15, Värmlands museum i Karlstad, och Ystad Konstmuseum 2014, Blue Star Contemporary Art museum i San Antonio Texas 2016, Konstepidemin Göteborg och Galleri Rostrum Malmö 2017, Riss(e) i Varese Italien och Hemma Hos i Göteborg 2018. Utställning och samarbete med WELD och konstnärlig ledare Anna Koch 2019. Jenny Magnusson representeras av Galleri Fagerstedt i Stockholm. 


Om Konstakademien

Konstakademien samlar konstnärer och arkitekter och verkar för att konsten och arkitekturen ges den vikt och det stöd som behövs för att fortleva och berika det svenska samhället. Nyckelorden är kunskap, oberoende och långsiktighet.


Kontaktpersoner

Therese Sheats
Kommunikatör
Therese Sheats