2023-01-12 08:04Pressmeddelande

Jenny Källman (we have our own song)

Jenny Källman "we have our own song"Jenny Källman "we have our own song"

Med sitt unika uttryck, som refererar såväl till surrealismen som till 1970-talets dokumentärestetik, är Jenny Källman en betydelsefull representant för de senaste decenniernas svenska fotobaserade konst.

I utställningen som öppnar i Konstakademiens lokaler, lördag 21 januari kl. 11-16, visas installationen (we have our own song) - en fotografisk spegelinstallation med musik av gruppen Les Big Byrd .

I installationen hänger speglar fritt från taket. På speglarnas motsida avbildas ansikten, kroppsdelar, hår, händer som ljussätts genom en animation som skapar ljusreflexer och därmed också ett sken av rörelse i rummet.

Speglarna, ljus- och skuggeffekterna, de plötsliga bländningarna, fullbordar en rörelse som länge funnits i Jenny Källmans konst, ut ur de ramverk som snävar in eller begränsar mot en större rumslighet, där betraktaren inte intar en fast, på förhand bestämd iakttagarposition i förhållande till verket, utan på sätt och vis kan sägas befinna sig mitt i det, omsluten av det.

I samband med utställningen på Konstakademien ger förlaget art&theory ut en bok formgiven av Bedow Design som även fungerar som en retrospektiv katalog. 

Under öppningsdagen spelar musikgruppen Les Big Byrd i installationen.

Jenny Källman (f 1973) bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad vid Fotohögskolan i Göteborg och vid Konstfack i Stockholm där hon tog examen 2002. Jenny Källman har haft ett stort antal separatutställningar bl a på Björkholmen Gallery i Stockholm och David Risley Gallery i Köpenhamn. Hennes verk är representerade i samlingar som Moderna museet i Stockholm, Statens konstråd och Hasselblad Foundatiom. Hon har medverkat i flera samlingsutställningar, däribland Artipelags utställning ”Det synliga” (2014) och Moderna Museets utställning ”Golden Sunset” (2017–2018). 


Ämnen: konst

Om Konstakademien

Konstakademien är den äldsta av Sveriges kungliga, nationella akademier, nära 300 år. Akademin bedriver en verksamhet med utställningar, program, kafé och samverkansprojekt.


Kontaktpersoner

Therese Sheats
Kommunikatör
Therese Sheats