2022-12-01 07:15Pressmeddelande

Inger Bergström

Space Floating Through My Eyes

I utställningen Space Floating Through My Eyes, som pågår i Konstakademiens lokaler
t o m 14 janauri, visas Inger Bergströms stora abstrakta textila collage där den mönstrade ytan utgör ett slags rymd och arbetsyta.

"Det går att se en oändlig potential i ett mönster, det kan breda ut sig i alla riktningar. Allt finns här tillgängligt på ytan men likaså undflyende just för att delarna ständigt glider samman till en helhet. I de textila collagen framhävs igenkännbara mönsterbilder samtidigt som de verkar osäkras, svärtas av toningar eller tänjas ut i perspektiv mot en punkt långt borta. 

Denna associativa lek med tygets mönstring möter element av abstrakta former som tycks sväva över ytan i olika riktningar, likt något skenbart spatialt. Skiftande plan uppstår där skilda lagar verkar gälla. En surrealistisk stämning anas, det främmande och det bekanta möts. Kanske med en önskan att rucka på något, ett minne eller en erfarenhet."

Inger Bergström

Inger Bergström använder sig återkommande av tygets förmåga att bära med sig referenser och associationer – samtidigt som den textila ytan också betraktas rent formellt, tygets faktiska egenskaper, färg och struktur. Denna dubbla blick har lett fram till installationer och skulpturala objekt där tyg utgjort ett slags byggnadsmaterial. Hennes senaste arbeten antar en mer tvådimensionell karaktär, men även i dessa kvarstår intresset för det rumsliga och skulpturala.

Biografi:

Inger Bergström (f.1959) har en MFA från
Konstfack i Stockholm och en MA från Södertörns högskola. 2017 färdigställde hon en större konstnärlig gestaltning för Nya Karolinska sjukhuset. Hon curerade utställningen “Stories About” på Textilmuseet i Borås 2019. Under åren 2005-2012 var Inger Bergström professor på Konstfack, dessförinnan verkade hon som professor under fyra år på Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. Hon representeras av Berg Gallery i Stockholm. 2013 erhöll hon ett tioårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden.


Ämnen: konst

Om Konstakademien

Konstakademien är den äldsta av Sveriges kungliga, nationella akademier, nära 300 år. Akademin bedriver en verksamhet med utställningar, program, kafé och samverkansprojekt.


Kontaktpersoner

Therese Sheats
Kommunikatör
Therese Sheats