2023-02-08 08:10Pressmeddelande

Helena Mutanen - Är detta ett ansikte?

 © Helena Mutanen/BUS 2023 © Helena Mutanen/BUS 2023

Lördagen den 18 mars öppnar utställningsstipendiat Helena Mutanen sin utställning Är detta ett ansikte? i Konstakademiens lokaler. Till utställningen görs en katalog med texter av Sven-Olov Wallenstein och Anders Olofsson.

Utdrag ur Sven-Olov Wallensteins text med titeln Ansikte, huvud

Ansiktet möter oss, det bär blicken, uttrycket, personligheten, och i porträttet står vi inför en annan människa som ibland riktar sig till oss, ibland förefaller vända sig inåt och negligera oss, ibland, som i det som traditionellt kallas profil perdu, vänder sig från oss för att ytterligare understryka att den vi betraktar oss är någon annanstans, i sina egna tankar, i en annan värld. Ansiktet ger på så sätt upphov till en lockelse: vem är det vi ser, kan vi föreställa oss en annans liv återspeglat i blick och mimik?

Utdrag ur Helena Mutanens text till utställningen

Jag har frågat mig själv varför jag generellt har svårt att avbilda ansikten. Beror det på att ett stiliserat ansiktsuttryck är jobbigt att se på då det inte ändrar sig eller rör sig? Eller är det för att de avbildade ansiktena kan bli för uttrycksfulla? Eller handlar det om mötet med den ”andre”? Frågan kvarstår.

Är detta ett ansikte?

> Läs hela texten här

Utdrag ur Anders Olofssons text med titeln En spång mellan minnet och glömskan

I verken som tillkommit under det senaste decenniet har Helena Mutanens objekt i allt högre grad blivit kroppsliga och organiska. Hennes installationer – även hela utställningar – formar sig till en slags anatomiska studier med konsten som skalpell. Ytor som påminner om hud bär på ärr och sprickor, öppningar som leder ned i glömskans mörker. Spretiga rotsystem griper i luften efter jord att bottna i och stenbumlingar visar sig ha ett intrikat mönster som liknar hjärnvindlingar.


Helena Mutanen (f 1965) bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad vid kungl. Konsthögskolan i Stockholm där hon tog examen 1998. Hon har mottagit flera stipendier så som Maria Bonnier Dahlins stipendium 1998 och Stockholms stads kulturstipendium 2000. Helena Mutanen har haft ett stort antal separatutställningar på Gallerier och konsthallar i Sverige, men också Helsingfors. Hon har medverkat i flertalet samlingsutställningar, bland annat på Pilane skulpturpark 2016, Bonniers konsthall 2016, Sven Harrys konstmuseum 2017–18. Hon har också undervisat både på Konstfack; masterprojekt 2009 och konsthögskolan i Bergen som gästlärare 2010. År 2021 mottog hon Konstakademiens utställningsstipendium ur Gerard Bonniers fond.


Ämnen: konst

Om Konstakademien

Konstakademien är den äldsta av Sveriges kungliga, nationella akademier, nära 300 år. Akademin bedriver en verksamhet med utställningar, program, kafé och samverkansprojekt.


Kontaktpersoner

Therese Sheats
Kommunikatör
Therese Sheats