2018-11-15 14:15Pressmeddelande

Hans Anderssons konst rör sig mot det utomspråkliga

null

Hans Andersson mottog 2017 Konstakademiens utställningsstipendium ur Gerard Bonniers fond. Han arbetar med bilder och objekt, i huvudsak ur material som han har funnit. Det kan vara fotografier från Kinas kulturrevolution, papperskassar, redskap, silverkedjor och rep – avlagringar från omvärlden och konstarbetet. Den 24 november kl. 12-16 öppnar hans stipendiatutställning i Konstakademiens Galleri Öst.

Inspirerad av filosofen Simone Weils idéer om språkets begränsningar väljer Hans Andersson bort användandet av titlar i sitt arbete. I verken syns spår av en tidskrävande och meditativ arbetsprocess samt associationer till något förslutet och dolt i hur delar av verk rullas in eller vänds bort från betraktaren.

I utställningen visas bland annat två större verk som tagit de senaste tre åren att färdigställa.

Jag köpte en vas på auktion sommaren 2017. Vasen är från Kinas Songdynasti (år 960 – 1279) och hittades i ett skeppsvrak i Indiska Oceanen. Under tiden i havet har det växt fast en snäcka i den. Som ett litet öra. Den har en skrovlig yta av växter som förstenats och fastnat. En märklig blandning av mänsklig erfarenhet och kultur manifesterat i en kruka, och havets/naturens syfteslösa bearbetning. Jag tänker på hur havet sliter ut, gröper ur, flyttar runt stenar, växter och djur och låter dem fastna i varandra. Som en stor arbetande, syfteslös organism. Jag tänker på arbetet i min ateljé. Jag försöker ständigt ställa mig själv syfteslös, bland annat genom väntan och utdragna arbetsperioder. Låta saker hända i en akt av närvaro och uppmärksamhet. Saker flyttas och fastnar i varandra. Det behöver inte vara så här men just nu är det så här. Det lämnas patina i arbetet genom en mycket fysisk arbetsprocess – urgröpning och slitage. Det finns en viss rytm i detta syfteslösa.

”.. det är genom upplevelse och i reflektionen skådad upplevelse, det framträder som sig självt, genom sig självt, i ett absolut flöde, som nu och som redan ”avklingade”, på ett åskådligt sätt ständigt tillbakasjunkande i ett förflutet.” ( Edmund Husserl, ”Om fenomenologin och filosofins kris”)

Ur utställningens katalogtext av Hans Andersson.

Hans Andersson (född 1979) är utbildad på Konstfack och är verksam i Stockholm. Under 2018 var han aktuell med en soloutställning vid Galleri Forsblom i Stockholm. Under våren 2019 ställer han ut bland annat vid Loko Gallery i Tokyo, Revolver Gallery i Lima, och Gallery F2 i Madrid.

Kungliga akademien för de fria konsterna, Konstakademien, grundades 1735 med ändamålet att främja utvecklingen av bildkonsten. Detta sker bland annat genom att bevaka området och föra konstens talan, förvalta samlingar, anordna utställningar samt främja utbildning och forskning genom nationella och internationella kontakter. Se vidare www.konstakademien.se.


Om Konstakademien

Konstakademien samlar konstnärer och arkitekter och verkar för att konsten och arkitekturen ges den vikt och det stöd som behövs för att fortleva och berika det svenska samhället. Nyckelorden är kunskap, oberoende och långsiktighet.