2019-04-25 14:00Pressmeddelande

Hanna Husberg och Laleh Kazemi Veisari får Bernadottestipendiet

null

Hanna Husberg och Laleh Kazemi Veisari har tilldelats 2019 års ateljéstipendier ur Axel Hirschs fond inom ramen för Bernadotteprogrammet. Båda arbetar på olika sätt med frågeställningar som berör miljö, klimat och människans levnadsvillkor.

Hanna Husberg, född 1981 i Finland, är doktorand vid Wiens konstakademi och har tidigare studerat vid École´des Beaux-Arts, Paris.Hanna Husberg avser använda stipendiet för ett tvärvetenskapligt konstprojekt som utforskar konstruktionen av miljöföreställningar, kallat Atmospheric imaginaries: science, infrastructure and biopoetics of arctic phenomena.

Hon konstaterar att de immateriella egenskaper som luft har ofta beskrivs genom olika tekniska mätinstrument, som exempelvis åskådliggör klimatförändringar. Hur påverkar den tekniska metoden bilden av vår miljö och hur vi förnimmer den?

''Hanna Husberg skyr inte vetenskapen när hon i sin konstnärliga praktik undersöker det för oss mest fundamentala; luften vi andas. Att visualisera och gestalta detta osynliga, livsnödvändiga, kräver mycket från sin avsändare'', stod det bland annat i motiveringen till stipendiet.

Laleh Kazemi Veisari, född 1983 i Stockholm, tar sin masterexamen från Konstfack våren 2019. Hon har sedan tidigare en master i stadsvetenskap från Göteborgs Universitet och en kandidatexamen i ekonomi från London School of Economics and Political Science.

Laleh Kazemi Veisari tilldelas stipendiet för sitt projekt Relationen mellan teckning och måleri genom Walter Benjamins historiefilosofiska teser (Über den Begriff der Geschichte). I projektet söker hon dialog med filosofi, idéhistoria och naturvetenskap för att sätta nytt ljus på måleri och teckning men även på jordens och samhällets levnadsvillkor.

I motiveringen stod bland annat: ''Utöver Laleh Kazemi Veisaris framväxande, levande konstnärskap framstår projektets tvärvetenskapliga undersökande som värdefullt – inte minst mot bakgrund av stipendiatens tidigare studier inom andra fält. Projektet berikar samtalet mellan akademierna och gagnar konstliv, teckning och målarkonst''.


Om Konstakademien

Konstakademien samlar konstnärer och arkitekter och verkar för att konsten och arkitekturen ges den vikt och det stöd som behövs för att fortleva och berika det svenska samhället. Nyckelorden är kunskap, oberoende och långsiktighet.


Kontaktpersoner

Therese Sheats
Kommunikatör
Therese Sheats