2019-11-22 09:35Pressmeddelande

​Framtidens arkitektur – årets examensarbeten från svenska Arkitekturhögskolor

null

Framtidens arkitektur – årets examensarbeten från svenska Arkitekturhögskolor

Hur ser framtidens arkitektur ut? Hur tänker unga arkitekter? På Konstakademien visas ett urval arbeten av årets nyexaminerade arkitekter från samtliga fyra arkitekturhögskolor i Stockholm, Göteborg, Lund och Umeå. 

- Utställningen vill lyfta fram hur unga arkitekter ser på sin uppgift att utforma den värld vi ska leva och bo i. Och hur de resonerar i frågor som berör allt från stadsbyggnad, rumsgestaltning och hållbart byggande till jämställdhetsperspektiv och digital representation, säger Martin Videgård, ledamot av Konstakademien.

Med ambitionen att skapa ett gränssnitt mellan arkitekturhögskolor och publik ges en inblick i vad de skilda utbildningarna fokuserar på och vilka frågor som engagerar unga arkitekter. Den samtida och framtida arkitekturen står som alltid inför ett flertal stora utmaningar där gestaltning, kontext, kvalitet, samhälle, miljö och sociala aspekter är centrala.

Genom att visa studenternas arbeten läggs nya idéer och perspektiv till den arkitekturkultur som är viktig att inspirera till och synliggöra. Med utställningen vill Konstakademien bidra till ett ökat kulturutbyte mellan utbildningarna och en vidgad diskussion om innehåll och mål.

Vernissage lördag 30 november kl 12-16 med invigningstal kl 13 av arkitekt Henrik Rundquist, ledamot av Konstakademien.


Om Konstakademien

Konstakademien samlar konstnärer och arkitekter och verkar för att konsten och arkitekturen ges den vikt och det stöd som behövs för att fortleva och berika det svenska samhället. Nyckelorden är kunskap, oberoende och långsiktighet.


Kontaktpersoner

Therese Sheats
Kommunikatör
Therese Sheats