2021-06-02 07:50Pressmeddelande

300 000 går till unga tecknare

Den tänkande handens stipendium år 2021 tilldelas Hanna Clarkson, Hanna Holmgren och Titus Boguslaw. De tre stipendiaterna belönas vardera med 100 000 kronor ur Elisabeth och Gustaf Douglas stipendiefond instiftad med anledning av H.M. Konungens 70-årsdag. 
Juryn

utgjordes av H.K.H. Prins Carl Philip, Isabella Nilsson, Ständig sekreterare vid Konstakademien, konstnärerna Anette Senneby, Leif Elggren och arkitekt Petra Gipp, ledamöter av Konstakademien.

Hannah Clarkson
I Hannah Clarksons bilder vävs kirurgens och anatomins bildvärld samman med den utforskande konstnärliga blicken. Här öppnar sig kroppens lager likt ett landskap och blottlägger suggestivt det för ögat synliga och låter oss ana dess outgrundliga poetiska djup.

Hanna Holmgren
Med det textila hantverket som utgångspunkt skapar Hanna Holmgren i flera lager; naturens storslagenhet och den enskilda detaljens avgörande beståndsdel för helheten. Förnimmelsen av ljus och rörelse bildar en dynamisk värld där blicken och kroppen tillåts interagera med livets stora frågor.

Titus Boguslaw
Uttrycksfulla ansikten på gränsen mellan tonår och vuxenvärld, namnlösa arketyper fångade i samtidig närvaro och frånvaro. Titus Boguslaw formar karaktär genom kolets intuitiva linjer i skeva växande anletsdrag och frammanar minnesbilder som riskerar att blekna med tidens gång.

Den tänkande handen

är en årligt återkommande utställning med unga tecknare verksamma inom konst, arkitektur, tecknade serier, animation, mode, design, illustration, spelutveckling eller andra närliggande områden. Utställningen är ett samarbete mellan Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) och Kungl. Hovstaterna och har till syfte att visa hur deltagarna tillämpar teckning både som teknik och genre och vad det fria skapandet inom konstarten kan innebära.

I år inkom 325 ansökningar till utställningen av vilka Konstakademiens urvalskommitté utsett tio tecknare. I år visas utställningen via kungligaslotten.se/dentänkandehanden istället för som tidigare i Gustav III:s antikmuseum på Kungliga slottet.

Stipendiefonden

De tre stipendiaterna erhåller 100 000 kr var ur Elisabeth och Gustaf Douglas stipendiefond som instiftades 2016 med anledning av H.M. Konungens 70-årsdag. Fonden förvaltas av Konstakademien. Utställningen arrangeras av Kungl. Hovstaterna.

H.M. Konungen vill genom Den tänkande handen uppmuntra unga konstnärer att utveckla de mångfacetterade uttryck som är möjliga inom konstarten teckning.


Om Konstakademien

Konstakademien är en mångsidigt verksam oberoende institution med uppdrag att verka för att konst och arkitektur ges den vikt och det stöd som behövs för att fortleva och berika ett levande samhälle. Ledord är kunskap, oberoende och långsiktighet.


Kontaktpersoner

Therese Sheats
Kommunikatör
Therese Sheats