2019-01-23 10:00Nyheter

Sök Konstakademiens stipendier för konststudenter och unga konstnärer

null

Nu är det möjligt att söka 2020 års stipendier ur de fonder och stiftelser som Konstakademien förvaltar för konststudenter under högskoleutbildning i Sverige, samt stipendier som är riktade till unga konstnärer.

Ansökningsperioden avslutas den 7 februari. Fullständig information finns här.
Det digitala ansökningsformuläret finns här.

Konstakademiens stipendier

för konststudenter

och unga konstnärer 2020

Härmed utlyser Kungl. Akademien för de fria konsterna

(Konstakademien) 2020 års stipendier ur de fonder och stiftelser som är avsedda för konststudenter under högskoleutbildning i Sverige samt stipendier riktade till unga konstnärer.

Med ung konstnär avses den som har en konsthögskoleexamen (svensk eller utländsk) som inte är äldre än fem år (examensår 2015) och inte är född tidigare än år 1980.

Som grund för Konstakademiens bedömning kommer i första hand konstnärliga färdigheter/meriter beaktas och därefter

särskilda behov.

Ansökan görs digitalt via apply.se/konstakademien/

Ansökningsperiod: 7 januari – 21 januari 2020.

Läs mer på konstakademien.se/utlysta-stipendier/


Om Konstakademien

Konstakademien samlar konstnärer och arkitekter och verkar för att konsten och arkitekturen ges den vikt och det stöd som behövs för att fortleva och berika det svenska samhället. Nyckelorden är kunskap, oberoende och långsiktighet.


Kontaktpersoner

Therese Sheats
Kommunikatör
Therese Sheats