2018-11-15 15:05Nyheter

PARTIR / REVENIR: Katarina Eismann (SE), Christine Ferrer (FR) och Safaa Erruas (MA) möts i utställning på Konstakademien

null

Den 24 november kl. 12-16 öppnar Partir/Revenir i Konstakademiens Ateljén och Sal Väst, en utställning som uppstått ur samtal om konsten som ett uttryck för rörelser och förflyttningar. Det geografiska avståndet mellan konstnärerna sträcker sig i en linje från Sverige i norr genom Frankrike till Marocko i syd. Den skär genom olika språkliga, politiska och kulturella gränser och traditioner.

Samtal med konstnärerna: 24 november kl. 15.00. Moderator: Nisrine Boukari, konstnär och medgrundare till AllArtNow.

Förflyttningar sker både av nödvändighet och av önskan att möta något annat; ett annat sätt att tänka, ett annat kulturellt sammanhang eller kanske ett annat språk. I centrum för de tre konstnärernas tillvaro finns emellertid något gemensamt, de delar vardagen kring det konstnärliga arbetet, var och en på sitt sätt.

De har rest och besökt varandra, samtalat genom olika språk. Det är i vardagen som deras livsvägar korsas, i den större kontexten hålls de snarare isär. Banden mellan norr och syd, exempelvis, knyts inte av sig själva, de måste vi knyta själva. Det är just sådana hinder och gränser mellan olika språk, olika historier och politiska villkor som denna utställning vill söka sig förbi. I konstnärernas arbete skapas ett utrymme där detta kan ske.

Utställningen är ett samarbete mellan konstnärerna Katarina Eismann (Sverige), Christine Ferrer (Frankrike) och Safaa Erruas (Marocko), curator Eva-Lotta Holm Flach (Sverige) och gallerist Stéphanie Borsa (Frankrike).

Med stöd från Stockholms stad, IASPIS, och Kulturrådet.


Om Konstakademien

Konstakademien samlar konstnärer och arkitekter och verkar för att konsten och arkitekturen ges den vikt och det stöd som behövs för att fortleva och berika det svenska samhället. Nyckelorden är kunskap, oberoende och långsiktighet.