2019-01-24 13:05Nyheter

Nya namn i ledningen för Konstakademien

Kungl. Akademien för de fria konsterna är mycket glada över att kunna meddela att Johan Scott och Ann-Sofi Noring valts till ny preses respektive vice preses. De valdes under Konstakademiens sammanträde i november 2018 men tillträder sina uppdrag från januari 2019.

Johan Scott är professor och prorektor vid Stockholms konstnärliga högskola. Han är ledamot av Kungl. Akademien för de fria konsterna sedan 2002 och från 2019 Konstakademiens preses. Johan Scott är konstnär och var professor i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 1997-2007. Under åren 2002-2007 arbetade han som prorektor vid Kungl. Konsthögskolan. 2011-2014 var han prefekt vid Scenkonstinstitutionen vid Stockholms dramatiska högskola. Johan Scott har visats i utställningar nationellt och internationellt. 1992 fick han Ars Fennica-priset och Carnegie Art Awards tredjepris 2001. Johan Scott är född 1953 i Mariehamn på Åland.

Ann-Sofi Noring är curator och för närvarande tf överintendent vid Moderna Museet. Hon är hedersledamot i Konstakademien sedan 2017 och från 2019 Konstakademiens vice preses. Efter studier i konst- och litteraturvetenskap i Uppsala var hon under 1980-talet ansvarig för Solnagalleriet och Olle Olsson-huset, Hagalund. 1986-1991 arbetade hon som curator/producent på Riksutställningar och 1991-2001 som informationschef vid Statens konstråd. Från 2001 har Ann-Sofi Noring arbetat på Moderna Museet, där hon nu är t f överintendent. Hon är sedan 2017 ordförande för Bildkonstnärsfonden och vice ordförande i Konstnärsnämndens styrelse. Ann-Sofi Noring är född 1955 i Växjö.


Om Konstakademien

Konstakademien samlar konstnärer och arkitekter och verkar för att konsten och arkitekturen ges den vikt och det stöd som behövs för att fortleva och berika det svenska samhället. Nyckelorden är kunskap, oberoende och långsiktighet.


Kontaktpersoner

Therese Sheats
Kommunikatör
Therese Sheats