2018-08-15 13:30Nyheter

Kerstin Hansson - Det är ju jag

null

Välkommen till vernissage av Kerstin Hanssons retrospektiva utställning Det är ju jag. Galleri Väst, Konstakademien. Lördagen den 25 augusti kl. 12 – 16.

Utställningen bygger på ett urval av Kerstin Hanssons konstnärliga kvarlåtenskap, med en tyngdpunkt på de sista 10 årens arbete med bemålade gipsfigurer. Det var en period då konstnären verkligen blommade: egensinnigt och fritt, upproriskt och lekfullt – på trots mot svåra personliga prövningar, eller som hon själv sa: Figurerna fungerar som välgörare i en svår sorgeprocess, som helt enkelt kräver detta språk. Samtidigt som hon gav uttryck för att ha ”hittat hem”. Hennes tillförsikt som växte, och det är inte svårt att föreställa sig att det fanns mycket mer att ge.

Under hennes sista år stegrades uttrycket och blev alltmer ”girleskt”, med grinande och otäcka flick- och kvinnogestalter. Arbetet upptog hela hennes tillvaro under dessa år. I vissa figurer kan man skönja släktskap med James Ensors karnevaliska gestalter. Sammantaget är det en myllrande värld, något av en ”wunderkammer” – ett kabinett med märkligheter.

Kerstin Hansson studerade måleri på Kungl. Konsthögskolan mellan 1976 - 82. Under 80- och 90-tal gick hon från figurativt måleri över till ett mer abstrakt uttryck i större format och dov färgskala, som bl a visades på Galleri Svenska Bilder, 1990. Så småningom gled konstnären över till det tredimensionella, i materialen betong, gips och vax, varav gips kom att bli det material som passade henne bäst, eftersom färgen alltid var central för henne och lämpade sig utmärkt att måla på.

Utställningen pågår mellan den 25 augusti och den 30 september 2018

Konstakademien , Fredsgatan 12 / Jakobsgatan 27 C (hiss) Stockholm

Tisdag – fredag 11 – 17, lördag – söndag 12 – 16


Om Konstakademien

Konstakademien samlar konstnärer och arkitekter och verkar för att konsten och arkitekturen ges den vikt och det stöd som behövs för att fortleva och berika det svenska samhället. Nyckelorden är kunskap, oberoende och långsiktighet.