2018-08-15 13:00Nyheter

Henrik Samuelsson - Frozen Orbit

null

Frozen Orbit, en svit bestående av elva målningar utförda 2012–2017. Helheten visar ett förlopp under elva minuter, där varje duk markerar en minut: 4:01 a.m., 4:02 a.m. … mellan dröm och vaka.

Varje bild avgränsar en egen domän samtidigt som den speglas i helheten. Genom sviten löper
ett spel av korrespondenser mellan ett frostigt landskap, spillror av arkitektur, en återkomman-de himlakropp och skyar som drar förbi – scener sammanlänkade av till synes slumpmässiga paralleller och störda symmetrier. Vit måne/svart måne, exteriör/interiör, uppvaknande/sömn …

Färgen i Frozen Orbit är reducerad till fyra toner. En dämpad vit som hänvisar till den fysiska och bokstavligt gripbara världen; en klarare vit, lysande och immateriell, för atmosfär och måne; en blågrå ton där ett brant ljus framkallar ytors texturer; slutligen en svart där det fallande mörkret löser upp det i ljuset nyss välbekanta och smälter samman nya syner.

Likt ett avlägset eko från Stega – en tidigare serie målningar, i samma format och antal – refererar även målningarna i Frozen Orbit till det norrländska landskap i vilket konstnären växte upp. Platser återgivna i olika stadier av ödslighet och sönderfall, utsiktspunkter för vaksamhet och observation under tystnad. En natur – en gång närvarande och vild, nu hemsökt av mytologiserade gengångare.

Frozen Orbit visas i Salarna på Konstakademien, Fredsgatan 12/Jakobsgatan 27 C (hiss), Stockholm.
23 augusti–30 september 2018.

Utställningen är producerad i samarbete med Galleri Flach, Stockholm och Galerie Laurent Godin, Paris.

Pressbilder kan beställas från Galleri Flach: info@galleriflach.com

För ytterligare information: info@galleriflach.com eller office@laurentgodin.com


Om Konstakademien

Konstakademien samlar konstnärer och arkitekter och verkar för att konsten och arkitekturen ges den vikt och det stöd som behövs för att fortleva och berika det svenska samhället. Nyckelorden är kunskap, oberoende och långsiktighet.