2021-10-08 08:02Pressmeddelande

Må bäst - KFUM Central startar projekt för ungas mentala hälsa

Glada ungdomar sträcker sig mot kameran på KFUM CentralUngdomar på KFUM Central

Ska man verkligen prata om psykisk hälsa på träningen?   

Absolut.   

Nu startar föreningen KFUM Central på Norrmalm tillsammans med Tilia och KFUM Sverige projektet "Må bäst" för att lyfta frågan om ungas psykiska hälsa på en helt ny arena.  

Skolan, klimatet, framtiden. Det finns mycket som kan tynga unga idag. Den psykiska ohälsan bland unga har rapporterats fördubblad sedan 1980-talet enligt Folkhälsomyndigheten. Må bäst är ett projekt om ungas psykiska hälsa, initierat av KFUM Centrals Ungdomsforum där medlemmarna i åldern 15–20 år själva drivit frågan. Projektet har nu beviljats medel från Allmänna arvsfonden och beräknas dra igång i början av nästa år.   

 Jag tror att vi unga idag är bättre på att uttrycka att vi mår dåligt, men som förening måste vi bli bättre på att kunna fånga upp och stötta de som gör det. Vi måste ge ledarna självförtroende i att prata om psykisk ohälsa och skapa en miljö som man känner sig trygg i att öppna upp om man mår dåligt, säger Signe Rundkvist, från KFUM Centrals Ungdomsforum.  

I projektet ska ett arbetsmaterial tas fram för hur man kan arbeta med psykisk hälsa med de över 3000 ungdomarna i våra verksamheter, som till exempel spelar basket, tränar gymnastik, sjunger i kör eller åker på sommarläger. Materialet tas fram tillsammans med organisationen Tilia som arbetar med psykisk hälsa och testas på KFUM Central för att sedan spridas till andra ungdomsorganisationer. Projektet ska också arbeta med fadderverksamhet och för att få bort stigma kring psykisk ohälsa.  

Vi är tacksamma att vi får vara med och stötta detta viktiga projekt som tar utgångspunkt i ungas faktiska behov. De ungas tankar om detta projekt möter vi också i Tilia - att vi behöver möjliggöra samtalet mellan vuxenvärlden och de unga. Vi behöver stärka unga vuxna och vuxna att känna sig trygga med att våga vara just viktiga medmänniskor i ungas liv. Vi ser fram emot att bidra med vår erfarenhet för att skapa fler medmänniskor i samhället som lyssnar, ser och bekräftar unga, och som kan vägleda till professionellt stöd om så behövssäger Louise Aronsson, Verksamhetsledare på organisationen Tilia.  

Signe Rundkvist brinner särskilt för projektets del med fadderskap där unga ledare ska kunna stötta de som är ett par år yngre.   
Ibland kan steget till att kontakta ungdomsmottagningen eller vården kännas för stort. Man mår inte tillräckligt dåligt, bara ganska dåligt. Då ska man kunna prata med sin coach, ledare eller en fadder. Bara skicka ett sms om man sitter ensam på lunchen eller behöver lite pepp. Som ett storasyskon i föreningen som kan peppa, men också kan se när det behövs professionell hjälp och kan stötta i att söka sig till rätt ställe för det, säger hon. 

- Barn och ungas psykiska hälsa är en av de största utmaningarna som samhället står inför. KFUM Central tillhör världens största barn- och ungdomsorganisation, just därför är jag är särskilt stolt över Ungdomsforums initiativ och att vi kan sjösätta detta mycket viktiga projekt. Att vi kan nå 3000 unga i våra verksamheter och föra upp frågan om psykisk hälsa på dagordningen är nog det mest betydelsefulla vi kan göra just nu, säger Michael Lagerkvist, ordförande i KFUM Central.    

Projektet är treårigt och i arbetet ingår också att sprida det färdiga och testade arbetssättet till andra ungdomsorganisationer som till exempel resten av KFUM-rörelsen, Idrottssverige etc. Samarbetspartners är KFUM Sverige, Tilia, KFUM region Stockholm-Gotland och KFUM Kristinehamn. Läs gärna mer om projektet i den bifogade projektbeskrivningen.     

För frågor eller ytterligare material, kontakta  

KFUM Central: Corinna Björk, Kommunikationsansvarig corinna@kfumcentral.se, 0702-851892  

Tilia: Louise Aronsson, Verksamhetsledare Louise@teamtilia.se, 0790 -79 00 25 


Om KFUM Central

KFUM Central är en ideell förening som erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi tror att alla människor, inte minst unga har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra.  Sedan 1884 har vi arbetat med unga stockholmare och idag har vi ca 3000 medlemmar i alla åldrar. Vi har verksamhet som bl.a. musik, basket, läger och gymnastik och driver projekt inom till exempel integration, ungt ledarskap och ungas mentala hälsa. Vi arbetar också för att bygga KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter, IKC, i Hagastaden. En framtida mötesplats med ytor för idrott och kultur. 
Vi äger och driver även hotellen Best Western Kom Hotel samt Giò, där allt överskott går till föreningen.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Corinna Björk