2019-12-12 18:30Pressmeddelande

KFUM Central firar markanvisning – ett viktigt steg på vägen mot ett Idrotts- och Kulturcenter i Hagastaden

Ikväll beslutade exploateringsnämnden i Stockholms stad att ge en markanvisning till KFUM Central och Sernekes gemensamma projekt KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter. Det är ett mycket viktigt och efterlängtat steg på vägen mot realiserandet av projektet.

KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter (IKC) är ett nytt föreningshus som ska innehålla utrymmen för idrott, musik och annan föreningsverksamhet. Projektet görs i samarbete med fastighetsutvecklaren Serneke som även avser att bygga skola, hotell samt kontor på tomten.

– Vi är mycket glada för denna viktiga milstolpe i projektet och att staden så tydligt visar att man vill vara med och förverkliga detta. Det kommer innebära ett viktigt tillskott av ytor för idrott- och kultur, men även utgöra en trygg mötesplats i Hagastaden, säger Hans von Uthmann, projektledare KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter IKC och styrelseledamot KFUM Central.

– Vi ser fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med KFUM Central och Stockholms stad för att utveckla det aktuella kvarteret där idrott, hälsa och kultur finns med som centrala delar, säger Ola Serneke, VD och koncernchef på Serneke Group. 

 - Vi har en stor brist på idrottshallar och lokaler för föreningsliv i Stockholm. Det här samarbetet mellan KFUM Central och Serneke kommer att betyda mycket för idrotten och kulturen i Hagastaden, Norrmalm och i hela Stockholm, säger Joakim Larsson (M) stadsbyggnadsborgarråd.

KFUM Central är en ideell förening som erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi tror att alla människor, inte minst unga har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. 

Sedan 1884 har vi arbetat med unga stockholmare och idag har vi ca 3000 medlemmar i alla åldrar. Vi har verksamhet som bl.a. musik, basket, läger och gymnastik och driver projekt inom till exempel integration, ungt ledarskap och ungas mentala hälsa. 
Vi äger och driver även hotellen Best Western Kom Hotel samt Giò, där allt överskott går till föreningen.

KFUM Central har med ideella krafter arbetat i nära 13 år för att realisera drömmen om ett nytt föreningshus på Norrmalm. Nu fortsätter arbetet med att ta fram ytterligare förslag på utformning samt en detaljplan för området.


Om KFUM Central

KFUM Central är en ideell förening som erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi tror att alla människor, inte minst unga har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra.  Sedan 1884 har vi arbetat med unga stockholmare och idag har vi ca 3000 medlemmar i alla åldrar. Vi har verksamhet som bl.a. musik, basket, läger och gymnastik och driver projekt inom till exempel integration, ungt ledarskap och ungas mentala hälsa. Vi arbetar också för att bygga KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter, IKC, i Hagastaden. En framtida mötesplats med ytor för idrott och kultur. 
Vi äger och driver även hotellen Best Western Kom Hotel samt Giò, där allt överskott går till föreningen.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Corinna Björk