2014-11-18 08:54Pressmeddelande

Utvecklingsstöd från KI Innovations språngbräda till förstapris för forskare

null

Forskaren Pernilla Videhult Pierre, med projekt som stöds av KI Innovations, tar hem förstapriset i mentorskapsprogrammet Mentor4Research 2014.

Priset är ett forskningsstipendium på 100 000 kronor och innebär en fjäder i hatten för KI Innovations då det ges till den adept som gått den längsta vägen från akademisk forskning till att kommersialisera sina resultat.

– Vi är självklart väldigt stolta, säger Patrik Blomquist, affärscoach på KI Innovations. Stora framsteg och en stark drivkraft ledde hela vägen till guldet.

Mentor4Research är ett mentorskapsprogram för forskare vid universitet och högskolor. Bakom programmet, som funnits i tio år, står Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, med finansiellt stöd från Vinnova.

Syftet med programmet är att öka forskares intresse och engagemang för kommersialisering av forskningsresultat, samtidigt som det innebär ökade kontaktytor mot näringslivet. I år samlade programmet ett 60-tal forskare varav åtta särskilt lovande adepter gick till final.

Segraren 2014, Pernilla Videhult Pierre, studerar förvärvade hörselskador, framförallt till följd av behandling med cancerläkemedlet cisplatin, och hur man kan förhindra sådana skador. Hon har sin forskning förlagd till Karolinska Institutet och Uppsala universitet, och har sedan tidigare stöd från KI Innovations genom det Vinnova-finansierade programmet Verifiering för tillväxt, VFT.

För Pernilla Videhult Pierre och hennes kollegor kommer prispengarna lägligt då deras innovation för första gången ska testas på människor under 2015.

– Jag har både fått ny kunskap, ett utökat kontaktnät och bättre självförtroende. Detta ihop med stödet från KI Innovations gör att jag nu är betydligt bättre rustad för att ta vår innovation vidare till kliniskt bruk, säger Pernilla Videhult Pierre.

Mentorskapsprogrammet genomförs i nära samarbete med en affärsinriktad mentor med lång erfarenhet av näringslivet. Mentorerna handplockas utifrån forskarens individuella inriktning, situation och behov.

Pernilla Videhult Pierre matchades ihop med mentorn Neil Yman, ansvarig för tidiga produkter inom onkologi vid Glaxo Smith-Kline.

Pernilla Videhult Pierre vill gärna rekommendera andra forskare att delta i Mentor4Research:

– Ett utmärkt sätt att öka sin kunskap om hur man kan nyttiggöra sin forskning, säger hon.

För kontakt med Karolinska Institutet Innovations AB:
Lilian Wikström, VD, telefon 070-453 31 17
Patrik Blomquist, telefon 070-678 60 82

Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och andra universitet – att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science.


Om KI Innovations

Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och andra universitet – att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science. Forskare, som gör upptäckter som kan komma många människor till godo, får en affärsmöjlighet via KI Innovations. Det kan handla om forskning som leder till nya läkemedel, olika former av medicintekniska lösningar eller diagnostiska verktyg. KI Innovations har ett nätverk av experter med stor erfarenhet av varje steg i utvecklingsprocessen, från bedömning av potentialen i tidiga upptäckter inom life science fram till försäljning, licensiering eller bolagisering.


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström