2020-04-01 19:27Pressmeddelande

Tre projekt från KI Innovations med och delar på viktig finansiering från VINNOVA

35 startup-bolag med innovativa affärsidéer har fått löfte om finansiering i och med Vinnovas satsning Innovativa startups fas 2. Tre av dessa är välförtjänta bolag från KI Innovations som får 900 000 kronor vardera.

Vinnova har i och med sin satsning Innovativa startups fas två valt att finansiera 35unga företag med innovativa och internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer. Innovativa startups steg 2 riktar sig till de företag som har genomfört projekt inom Innovativa startups, steg 1. Syftet är att det nystartade företaget skall växa i Sverige och ha ett unikt bidrag i ett internationellt perspektiv. Företagets verksamhet ska även kunna bidra till FN:s hållbarhetsmål enligt Agenda 2030.

– Vi ser väldigt positivt på denna finansiering som i dessa tider har en alldeles extra stor påverkan på bolagens överlevnad säger Lilian Wikström, VD på KI Innovations. Vi gläds över deras framgångar och vi ser fram emot att fortsatt jobba med, och stötta bolagen mot marknad.

KI Innovations representeras av projekten:

- Stratipath vars syfte är att utveckla och validera ett AI-baserat beslutsstöd för individanspassad behandling av bröstcancer

- Evidensa Utveckling som har utvecklat en validerad graviditetsapp som ger konsumenten korrekt individanpassad information om sin graviditet

- Aryèle som erbjuder heldigital behandling av barn och ungdomar med ADHD

– Detta är tre intressanta och nyskapande projekt med drivna entreprenörer bakom rodret. Vi tror de kommer att kunna bidra till bättre hälso- och sjukvård i framtiden och vi är förstås väldigt glada över att de kan få stöttning i sitt fortsatta arbete säger Åsa Kallas, business coach på KI Innovations.

Projekten som får finansiering har valts ut med hjälp av externa experter.


Om KI Innovations

KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström