2023-05-10 11:05Pressmeddelande

Tre forskningsprojekt representerar KI Innovations på IVAs 100-lista

Jan Klingler från VolumeerVolumeer med Jan Klingler, medgrundare av Volumeer presenterar på IVA-100 listans tillkännagivande

I år är det femte året som IVA presenterar sin 100-lista och KI Innovations har tre projekt med på listan. Fokus ligger på forskningsprojekt inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

Syftet med IVAs 100-lista är att underlätta för företag och forskare att hitta varandra och tillsammans skapa nya innovationer och affärsmöjligheter. IVAs 100 lista samlar forskning som kan ligga till grund för innovation i form av nya företag, nya produkter och tjänster, affärsutveckling eller annan form av nytta.

­– Det finns otroligt bra forskning i Sverige som har potential att förbättra världen med hjälp av ny teknik. Till årets 100-lista har IVAs urvalskommitté valt ut årets mest lovande forskningsprojekt som bedöms ha stor potential till affärs- och samhällsnytta, säger Marianne Dicander Alexandersson, IVA-ledamot och styrgruppens ordförande.

I dag, den 10 maj presenteras 2023 års lista och en av talarna under dagen är Jan Klingler från Volumeer, som är ett av tre projekt från KI Innovations som återfinns på listan.

–  Vår drivkraft att rädda liv driver oss att söka innovativa lösningar och utveckla banbrytande medicinsk teknologi som Volumeer. Under vårt arbete för att förbättra precisionen och hastigheten för blodprovtagning vid sepsis har vi insett att starka samarbetspartners inom industrin spelar en avgörande roll för att ta vår produkt till marknaden. Uppmärksammandet av Volumeer på IVAs 100-lista är ett stort erkännande av vårt arbete och en möjlighet att stärka samarbeten som accelererar vår produkts utveckling och kommersialisering, för att till slut komma patienterna till del, sägen Jan Klingler, medgrundare till Volumeer.

–  Vi är väldigt glada över att även i år ha tre bolag med på 100-listan fastän fokusområdena inte riktigt låg i linje med deep tech life science som är vårt primära fokusområde, säger Patrik Blomquist, Business coach på KI Innovations. Det visar på att bra forskningsbaserad innovation som gör nytta för hela mänskligheten premieras och att våra bolag och vårt stöd håller hög kvalitet.

 

De övriga projekten från KI Innovations är Felix Neumann med Countagen och Roland Fiskesund med Storskalig produktion av sällsynt blod.

Se hela årets 100-lista – www.iva.se


Om KI Innovations

KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström