2020-06-03 08:49Pressmeddelande

Svenska Life Science innovationer som bidrar till att bekämpa Covid -19!

Kortleken DöBraKortleken DöBra

Livsviktig life science-forskning leder till kunskap och produktmöjligheter som räddar liv och skapar samhällsnytta.

Sedan lång tid tillbaka har Karolinska Institutet drivit fram innovationer och entreprenörer. KI har varit särskilt framgångsrika inom läkemedel, diagnostik, e-hälsa, medicinteknik och mycket mer. I dag är det bland annat Collective Minds Radiology, DöBra och Care to Translate som är med och bidrar till hur vi kan bemöta och behandla patienter och analysera resultaten under pågående pandemi.

-  Vi är stolta över vad forskare och studenter har åstadkommit. Det känns väldigt aktuellt och bra att uppmärksamma entreprenörerna som bidrar till att stötta vården under pågående pandemi och belysa det fantastiska jobb som de gör, säger Lilian Wikström, VD på KI Innovations som stöttar forskare och studenter på KI som vill nyttiggöra sin forskning. Det är viktigt att förstå att Startup-bolagen just nu träder fram för att erbjuda livsavgörande stöd när sjukvården går på knäna. Det är även de som kommer att stå redo att presentera nya lösningar för framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård fortsätter Lilian.

Små Startups som härstammar från forskningen bidrar på olika sätt till samhällsnyttan genom att stötta hälso- och sjukvården när det behövs som mest. Det finns ett stort behov bortom vaccin och immuntester som behöver fyllas för att vården skall fungera och patienter skall få den vård de förtjänar i dessa ansträngda tider. Startups är anpassningsbara och snabba med att erbjuda sina lösningar i vården.

Det som forskare och entreprenörer jobbat fram under flera års tid visa sig idag vara avgörande i en kris.

Analyserar och diagnostiserar utfall av Covid-19

En avgörande faktor är för att kunna utvärdera och analysera pågående pandemi är möjligheten att dela data och kunskap internationellt och lära av varandra. Det är ofta det enstaka fallet, det unika fallet som kan avgöra vilken vård man skall få och som kan agera riktlinje för liknande fall runt om i världen. Collective Minds Radiology bidrar till att enstaka, unika och ofta svårtolkade radiologibilder kan delas mellan radiologer för att maximera tillgänglighet till kompetens för att få fram en diagnos och möjligast bästa vård till drabbade av sjukdomar som Covid-19.

“I en annorlunda tid behövs nya lösningar och vår produkt är skapad för samarbete på distans och kunskapsdelning över gränser. När allt fler radiologer nu tvingas till hemarbete fungerar vår plattform som en förlängning av deras röntgenavdelning samtidigt som det utvidgar deras personliga kompetensnätverk. Vi hade inte räknat med att behovet av vår produkt skulle bli så avgörande som det är idag, men vi är väldigt glada över att kunna stiga in och bidra på en internationell arena på väldigt kort varsel. ” - Anders Nordell, VD för Collective Minds Radiology

 Lindrar effekterna av Covid-19

Just nu belastas sjuk- och hälsovården hårt samtidigt som flera medicintekniska företag arbetar med lösningar som kan avlasta, effektivisera och göra vården mer jämställd och tillgänglig. Karolinska Institutet Innovations AB har flera bolag i sin Inkubator som sedan länge jobbat på att ta fram innovationer både medicintekniska, sociala och diagnostiska som nu kan komma samhället till nytta och bidra med lösningar i denna pandemi. Innovatörer och entreprenörer som sätter sin själ i att förbättra svensk hälso – och sjukvård kan nu kliva fram och lindra effekterna av Covid-19.

Ett sådant exempel är den sociala innovationen – kortleken DöBra, som stöttar, vägleder och öppnar upp för diskussion kring svåra frågor relaterat till döden. Att vi alla kommer att dö är ett faktum, liksom det är ett faktum att döden är svår att prata om. Att hitta hjälpmedel som gör det lättare och mer naturligt är väldigt viktigt inte minst i tider som dessa då anhöriga inte har möjlighet att spendera så mycket tid med sin äldre och sjuka som man skulle önska.

Tolkar information under Covid-19

När sjukvården är överbelastad och informationen kring corona, smittspridningen, symptom och vård är livsviktig kan språket vara en avgörande faktor. Sjukvården måste snabbt och korrekt kunna kommunicera på fler språk än svenska och engelska. Såväl patienter som vårdpersonal behöver stöttning som avlastar och underlättar det dagliga arbetet och ger trygghet. Care to Translate, appen som översätter medicinska termer till mer än 30 språk har snabbt växlat upp för att anpassa sig till den nya situationen.

För mer information om vad bolagen gör och hur de bidrar vänligen kontakta:

Collective Minds Radiology

Anders Nordell, VD

Tel: +46 70 521 86 50

E-mail: anders@cmrad.com

Collective Minds Radiology AB

DöBra

Carol Tishelman, Grundare

Tel: +46 70 516 3744

E-mail: Carol.Tishelman@ki.se

DöBra

 

Care to Translate

Linus Kullänger, VD, Grundare

Tel: +46 733 22 5545

E-mail: linus.kullanger@caretotranslate.se

Care to Translate

Bonusmaterial

Citat från entreprenörerna:

“När vi startade Collective Minds Radiology var det svårt att förutse att det skulle kunna få så stor nytta ur ett medicinskt perspektiv både vad gäller diskussion kring bildfynd mellan kollegor, ett snabbt sätt att förmedla ny kunskap och samtidigt erbjuda en plattform som kan användas för forskning och undervisning som vi sett under den här perioden.” - Lennart Blomqvist, Professor i radiologi vid Karolinska Institutet, och medgrundare till Collective Minds Radiology

”Kortleken DöBra innehåller 37 påståenden om sådant som kan vara viktiga i livets slutskede, t.ex. ”Att vara fri från smärta”, ”Att ha ordning på min ekonomi” och ”Att ha mina närmaste kring mig” Det finns också några ’joker’ kort för att kunna formulera egna, mer individuella önskemål. Kortleken kan vara till hjälp för självreflektion såväl som samtal med andra, exempelvis närstående eller vård- och omsorgspersonal, om vilka aspekter kring livets slut som är viktiga för en. Vi är många som tvekar för att påbörja samtala om döden, men i och med Covid-19 pandemin har detta blivit ännu mer aktuellt. Även om det kan vara svårt att samtala, det är oftast ännu värre att inte vet vad en som står en nära skulle vilja, när de inte kan föra sin egen tala. Kortleken har visat sig kunna vara ett bra och enkelt stöd för många.” – Carol Tishelman, huvudansvarige Forskningsprogrammet DöBra

“Vi hjälper vård- och omsorgspersonal att kommunicera med patienter, oavsett vilket språk de talar. Vår drivkraft är att förbättra arbetsmiljön för personalen och göra vården mer jämlik för patienterna. Problematiken med språkbarriärer har blivit allt tydligare i och med coronakrisen där korrekt information på alla språk är livsviktigt för att hindra smitta och förhindra felinformation. Vi anpassade oss snabbt och implementerade ett stöd för att kunna tolka om Covid-19 på 30 språk.  Vi har sett ett tydligt ökat behov och efterfrågan på det vi gör under krisen med en dubblering av antal nya användare på månad av vår app samt en ökad användning med mer än 300%.”- Linus Kullänger, VD och grundare av Care to Translate

Länk till boken 20 years of Innovation from Karolinska Institutet

20 Years of Innovations from Karolinska Institutet

Bilder – press kit Svenska life science bolag som bidrar i Covid-19 krisen

https://go.notified.com/publish/newsroom/10335/presskits

 

 

 

 


Om KI Innovations

KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se

Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström
Lilian Wikström
VD
Lilian Wikström
Lilian Wikström, VD KI Innovations, är disputerad biolog från Karolinska Institutet och har erfarenhet av såväl akademi som små och stora läkemedelsföretag.